1. Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Satıcı (“Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.” “Biz” “Bizim”) ile Web Sitesinden ürün satın alan müşteri (“ALICI” “Müşteri” “Üye” “Siz” “Üye”) arasında imzalanmıştır. Üye, Kullanım Koşullarını ve Mesafeli Satış Sözleşmesini baştan sona okuduğunu, Sözleşmenin içeriğini tam olarak anladığını ve Site’ye giriş yaparak ve/veya Üye olarak tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Ürün satın alabilmeniz için kişisel bilgilerinizi vermeniz istenecektir. Özellikle, gerçek adınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve belirtilen diğer istenen bilgileri sağlamalısınız. Ayrıca hem geçerli hem de doğru olduğunu beyan ettiğiniz ve garanti ettiğiniz ödeme ayrıntılarını sağlamanız istenecek ve sağlanan Fatura bilgilerinde belirtilen kişi olduğunuzu onaylıyorsunuz. ALICI tarafından abone olunan hizmetler kişisel kullanım içindir ve yeniden satılamaz, paylaşılamaz veya ticari amaçlarla veya başka herhangi bir ticari menfaat için kullanılmamalıdır.

2. Taraflar

2.1 Satıcılar

Firma: Metin Saylan (Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.)

Adres: Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Apt. No: 1 / 16 / 53 Urla / İzmir

2.2 ALICI:

Müşteri, Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. sitesinden ürün satın alan üyedir. Üyelikte verilen bilgiler esas alınacaktır.

3. Sözleşmeye Tabi Hizmetler

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) yürürlükteki Tüketicinin Korunması ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Taraflar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Hizmetin ana özellikleri (yetenekler, çalışma programı, çıktılar) Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. web sitesinde tam olarak açıklanmıştır.

4. Genel Hükümler

4.1 Müşteri, işbu Sözleşme konusu hizmetin 3. maddede belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimine ilişkin ön bilgileri okuyup, tam olarak anladığını ve Müşteri’nin, elektronik ortamda onaylanması zorunludur.

4.2 İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Bir dönem için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir. Müşteri’nin web sitesi üzerinden ödemekle yükümlü olduğu ve satın aldığı hizmetin bedeli Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Müşteri’den tahsil edilir. Müşteri, site üzerinden seçmiş olduğu hizmetin ücretini ödeyerek almış olduğu hizmetin bedelini tam ve usulüne uygun olarak ödemiş olacaktır. Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti., Müşterinin birincil ve tek muhatabıdır.

4.3 Sözleşme konusu hizmet, Müşteri dışında başka bir kişi/tüzel kişiye teslim edilecek ise, söz konusu kişi/tüzel kişinin söz konusu teslimatı kabul etmemesinden Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu olmayacaktır.

4.4 Müşteri, hizmetten cayma hakkının web sitesi platformlarında sunulan hizmet için geçerli olmadığının bilincindedir. Müşteri, “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmelerin” farkında olduğunu kabul eder.

4.5 İşbu Sözleşme hükümlerine ek olarak taraflar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.6 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri Müşteri tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

5. Hizmetin Teslimi ve Teslim Şekli

Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, Müşteri’nin Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.satın aldığı hizmetin Müşteri’ye teslim edilmesi ile ifa edilir. Nt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilg. San. Tic. Ltd. Şti., web sitesinde belirtilen Müşteri bilgileri doğrultusunda hizmeti sunmakla yükümlüdür.

6. Bildirimler ve Kanıt Sözleşmesi

Taraflar arasında sözleşme kapsamındaki her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zavallı haller dışında e-posta yoluyla yapılacaktır. Müşteri, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Satıcı’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu resmi defter ve ticari kayıtlarının, elektronik bilgilerinin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri kabul eder, beyan eder.