İHEM

İHEM Projesi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanarak yürütülen İHEM projesi ile Avrupa İnsan Hakları Standartlarının Türkiye’de etkili bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

36 ay süreli olarak planlanan ve 01 Nisan 2018 tarihinde startı verilen projenin ilk toplantısı 07 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Direkt olarak Türkiye Barolar Birliğinin yararlanacağı projenin bütçesi 3.890.000 Euro olarak belirlenmiş ve bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. 

Projede pilot olarak seçilen yedi il barosu içerisinde bulunan İnsan Hakları Merkezlerinin birbirleri ve Türkiye Barolar Birliği ile arasındaki iletişimin geliştirilerek güçlendirilmesi ve bunun sonucunda birimler arasında daha koordineli bir çalışma hedeflenmektedir. Proje sonrasında, Avrupa İnsan Hakları Standartları ve Uygulamaları konusunda daha donanımlı olmaları düşünülen avukatların günlük çalışma ortamlarında daha güçlü konuma gelmeleri de hedefler arasındadır. Yine bu projenin başarıya ulaşmasıyla birlikte barolar bünyesinde bulunan İnsan Hakları Merkezleri ve insan hakları ile ilgili çalışan tüm ulusal ve uluslararası kuruluşların daha güçlü bir iş birliğinde bulunacakları öngörülmektedir. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar temel hakların iyileştirilmesi için yapılan bu projenin en etkin ayağını oluşturacaktır.

Bu projenin diğer bir konusu ise avukatlardır. Avukatların çeşitli ve güncel konularda bilgilendirilmesi ve bilgisinin güncel tutulması baroların görevleri arasındadır. Barolar bu amaçla seminer, konferans, toplantı vb. çalışmalar düzenler ve avukatlarla paylaşır. Bu gibi çalışmalarla avukatların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve anlatılması avukatlarımızı bu konu ile ilgili daha donanımlı olmalarını sağlayacaktır.

Özetle anlattığımız proje üç ana konudan oluşmaktadır.

İHEM – 2

a- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Barolar Kamu Kurumu statüsünde her biri bağımsız tüzel kişiliklerdir. Her baro, İhtiyaç Değerlendirme Raporu hazırlayarak bünyelerinde barındırdıkları İnsan Hakları Merkezi konusundaki kapasitelerini belirleyeceklerdir. Bu rapor doğrultusunda birer eylem planı hazırlayarak İnsan Hakları Merkezlerinin işleyişini güçlendireceklerdir. Eylem planı dahilinde İnsan Hakları Merkezi yönetmeliği oluşturulacaktır. Avrupa’da yapılan bu tip uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak ve örneklendirmeler çıkarmak üzere üç günlük ve en az beş kere konusunda en iyi ülkelere ziyarette bulunulacaktır. Pilot olarak seçilen yedi baro ve Türkiye Barolar Birliğinden seçilen 24 temsilci çeşitli Avrupa ülkelerinin barolarında iki ay süre ile görevlendirilecektir.

İHEM – 3

b- Bireysel Kapasitenin Güçlendirilmesi

İnsan Hakları Eğitimi konusunda yapılacak eğitimlerle ilgili taslaklar ve izlenecek yollar ile ilgili Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Rapor sonrasında İnsan Hakları Merkezleri ve Avukatlar için meslek öncesi, meslek sonrası ve çevirim içi olarak materyaller ve rehberler oluşturulacaktır. Her bir oturumda 25 avukatın katılacağı ve toplamda 5000 avukata eğitim vermesi planlanmaktadır. Ancak bu eğitim farklı seviyelerde yapılacaktır. Online eğitime katılma sınırı ise 200 avukat olarak belirlenmiştir. Online eğitimler yüz yüze eğitimden sonra başlayacaktır. Bu eğitimlerde ulusal komisyonlar tarafından hazırlanan belgeler haricinde Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında yapılan faaliyetlerde kullanılan ve hazırlanan dokümanların Türkçe çevirileri de kullanılacaktır.

İHEM – 4

c- İş birliği ve Dışa Erişim

Proje ile ilgili hazırlanan web sayfası, Türkiye Barolar Birliğinin web sayfası altında oluşturulacaktır ayrıca İnsan Hakları Merkezlerinde çalışan avukatlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak adına web tabanlı iletişim ağı kurulacaktır. İnsan Hakları Merkezlerinin yapmış olduğu tespitler sonrasında, hâkim, savcı, kolluk kuvvetleri ve STK’lara farkındalık ve tanıtım toplantıları yapılacaktır. Proje başlangıcı ve sonunda uluslararası konferans düzenlenerek proje başlangıcı ve proje sonrası tüm katılımcılarla paylaşılacaktır.

Avukatlar İçin Gerçekçi Yeni Yıl Kararları – 2020 merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir