ÖN BİLGİLER

Satıcı Bilgileri: NT MİCRODESTEK YAZILIM BİLİŞİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.

Adresi: M.Esat Bozkurt Cad. No.2 Kat.5 D.10 Çarşı Apt. Alsancak/Konak/İzmir
Telefon: 0232 465 14 88 – 99

Ödeme Şekli ve Planı: Havale, Eft, Paypal Şeklinde Olabilir
Teslimat Tarihi: Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından 1 (bir) iş günü sonra kurulum işlemleri gerçekleştirilecektir.
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.
Tarafların işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır.
CAYMA HAKKI
Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılmazı halinde:

a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

c) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın ürünle birlikte Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ya geri gönderilecektir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Tek kullanımlık, bozulma ve son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD,VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,kartuş,şerit) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir. Aksesuarları ile beraber tam olarak gönderilmeyen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Ön bilgilerde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine ve Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – Taraflar
1. Satıcı Bilgileri:

Unvanı: NT MİCRODESTEK YAZILIM BİLİŞİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.
Adres   :M.Esat Bozkurt Cad. No.2 Kat.5 D.10 Çarşı Apt. Alsancak/Konak/İzmir
Telefon: 0232 465 14 88 – 99

MADDE 2 – KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’dan www.microdestek.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satın aldığı ürünle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ödeme Şekli ve Planı: Havale, Eft, Paypal Şeklinde Olabilir
Teslimat Tarihi: Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından 1 (bir) iş günü sonra kurulum işlemleri gerçekleştirilecektir.
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 Alıcı, www.microdeste.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki yukarıda kimlik bilgileri verilen ikinci kişi/kişilere teslim edilir.
4.3 Ürün teslimi, işbu Sözleşme’de belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.4 Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslim zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.
4.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin www.microdestek.com.tr sitesinde Alıcı tarafından sipariş oluşturulurken sanal ortamda kabul edilmiş olması, e-mail ile Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderimiş olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nun kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
4.8 Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine iade edilir.
4.9 Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın on (on) günlük sürede bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. Satıcı’nın 10 (on) günlük sürede bankaya ödeme yapmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından Satıcı sorumlu değildir.
MADDE 5 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.
Tarafların işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır.
MADDE 6 – CAYMA HAKKI
Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder.Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilensatıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılmazı halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. c) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın ürünle birlikte Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ya geri gönderilecektir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
i) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
j) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
k) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
l) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
m) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
n) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Tek kullanımlık, bozulma ve son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD,VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,kartuş,şerit) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir. Aksesuarları ile beraber tam olarak gönderilmeyen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine ve Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir