7.YARGI PAKETİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

7.YARGI PAKETİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yargının yol haritasını oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki önemli hedeflerde adım atılmaya devam ediliyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan amaçlar doğrultusunda 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışma Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılacağı sunumun sonrasında 7. Yargı Paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderileceği açıklandı. Bundan önce yapılan çalışmalar üç ayrı yargı paketiyle yasalaşmış kanun gerektirmeyen konularda da idari düzenlemeler yapılmıştı. Hazırlanan 7. Yargı Paketinin en önemli maddeleri arasında; süresiz nafaka ve karşılıksız çekte hapis cezası konuları yer almakta. Bununla birlikte; konutlarda ‘çat-kapı’ diye tabir edilen haciz uygulamasının kaldırılması, uyuşturucu ile mücadele, insan kaçakçılığında cezaların artırılması ve arabuluculuğa ilişkin yeni düzenlemeler paket içerisinde yer alan önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Konutlarda ‘çat-kapı’ olarak tabir edilen haciz uygulaması hâkim kararına bağlanıyor. Alacaklının talebi ve icra müdürünün kararı ile uygulanan “Konutlara Haciz İşlemi” artık hâkim kararı olmadan uygulanamayacak. Yapılan düzenleme ile konutlarda yapılacak hacizler için; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak “hâkim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanacaktır. Bir diğer konuda haczedilecek mallar. Düzenleme; Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi uygun olmayan mallar arasına almaktadır. Bu maddeye göre; evde ailenin ortak kullanımında olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi ortak mallar artık haczedilemeyecek. Son olarak yapılan haciz işlemlerinde; icra takibine konu alacağa yetecek miktarda mal haczi yapılabilecektir. Düzenleme alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılmasını yasaklanmaktadır. Örneğin 100 bin TL borç için 100 bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecektir.

Uyuşturucusu ile Mücadele


Bağımlılık yapma özelliği doğal uyuşturuculara göre daha fazla olan; sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getiriliyor. Yeni yargı paketi ile; sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek ceza kapsamına alınmıştır. Bu maddelerin imalatı ve ticareti suçunun işlenmesi durumunda verilecek cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmıştır.

Uyuşturucu ile mücadelede görevlendirilen gizli soruşturmacı hâkimin; kamuya açık alanlarda ve iş yerlerinde gizli ses ve görüntü kaydı yapabilmesine imkân sağlanmaktır. El konulan şüpheli maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra; soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin müsaderesi ve imhası sağlanabilecektir. Soruşturma aşamasında imha kararının verilebilmesi sulh ceza hâkimliğince yürütülecektir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülmektedir. Bu noktaya ilişkin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartılacaktır. Böylelikle şüpheli daha uzun tedavi ve denetim süresi altında tutulacaktır.

Cumhuriyet savcısının erteleme süresi içinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirilmektedir. Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanmakta ve böylece bu kararın kolluk birimleri tarafından da bizzat şüpheliye tebliğ edilmesine imkân tanınmaktadır.

7.YARGI PAKETİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

YARGI HARÇLARI 2023 adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir