Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi 2021

Bilindiği üzere Değerli Konut Vergisi 7 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlandıktan sonra Emlak Vergisi Kanunu’na ek maddelerle yürürlüğe girmişti.

Ancak kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve yoğun olarak eleştirilen bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamada gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir.

Değerli Konut Vergisi 2021

Bununla Birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20.02.2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname süresi de uzatılmıştır.

11.02.2020 tarihinde TBBM Genel Kurulunda devam eden Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında verilen önergelerin içerisinde Böylece değerli konut vergisine ilişkin değişiklikler de yer almış ve ilgili önergeler kabul edilmiştir.

TBMM Genel Kurulunda Değerli Konut Vergisine İlişkin Değişiklikler

Değerli Konut Vergisi – 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Değerli Konut Vergisiyle ilişkin değişiklikler özetle;

1- Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yapılan düzenlemeyle TKGM değerlemesi ve bu değerin vergilemede esas alınması düzenlemesine son verilmiş, Böylelikle söz konusu konutların vergi değeri üzerinden değerlerini belirlenmesi kararı verilmiştir.

2- 46. maddeye eklenen ibareyle; birden fazla değerli konutu olan mükellefler vergiye tabi olan en düşük değerli konutu için değerli konut vergisinden muaf tutulacaktır.

3-Verginin konusu mevcut düzenlemede mesken değeri 5.000.000 TL ve üzerini kapsıyorken kısacası; yeni düzenlemede verginin konusu binanın vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanları kapsamaktadır.

4-Madde 48 değerli konut vergisi hasılatı ve madde 49 Yetkilendirme düzenlemeleri uygulamadaki gibi kalmış, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

5- 44. madde de görülmüştür. Ancak Verginin matrahı Emlak Vergisi Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen vergi değerinin 5.000.000 lirayı aşan kısmı olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Vergi tarifesi yeniden düzenlenmiş; 5.000.000- 7.500.000 TL arası değer için binde 3, 7.500.000- 10.000.000 TL arası; değer için binde 6, 10.000.000 TL’den fazla değer için binde 10 olarak belirlenmiştir.

6-Konut vergi muafiyetini düzenleyen 46 maddenin b bendinde yapılan önemli bir değişiklikle; Mesken nitelikli tek konutu olanlar değeri ne olursa olsun (5000.000 Türk lirasının üzerinde olsa dahi) bu vergiden istisna olacaklardır.

7-Değerli konut vergisine tabi mükelleflerin 2020 yılına ilişkin olarak beyanname vermemesi ve vergi tahakkuk ettirilmemesi öngörülmüş, mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlaması verilen önergede kabul edilmiştir.

Değerli Konut Vergisi 2021

Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir