Değerli Konut Vergisi Nedir - 1

Değerli Konut Vergisi Nedir

7 Aralık’ta onaylanıp yürürlüğe girmiş Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen yeni vergilerden biri de ‘Değerli Konut Vergisi’dir. Değerli Konut Vergisi yürürlüğe girmesinden itibaren oldukça ses getirmiş ve merak uyandırmıştır.

Değerli Konut Vergisi Nedir ve Kimleri Kapsamaktadır

Değerli Konut Vergisi Nedir - 4
Değerli Konut Vergisi Nedir – 4

Resmi Gazete ’de yer alan düzenlemeye göre; Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası üzerinde konutu olanlar Değerli Konut Vergisine tabidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 5 milyonu aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir.

Özellikle hukuk alanında 2020 yılında yapılması beklenen diğer reformları incelemek için tıklayınız.

5 milyon ve bu rakamın üzerindeki bir konuta sahipseniz Değerli Konut Vergisine tabi tutuluyorsunuz demektir.

Peki Değerli Konut Vergisi İtirazı Nasıl Yapılmaktadır

Değerli Konut Vergisi Nedir - 2
Değerli Konut Vergisi Nedir – 2

Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Değerli Konut Vergisi Fiyatlandırmaları Nasıl Yapılmaktadır

Değerli Konut Vergisi Nedir - 3
Değerli Konut Vergisi Nedir – 3

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)

Oranında vergilendirilir.

Örnek olarak; 6 milyon TL değerinde bir konuta sahipseniz yıllık olarak ödemeniz gereken Değerli Konutlar Vergisi 18000 TL olacaktır.

Ancak çok ses getiren Değerli Konut Vergisinde düzenlemeye gidileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Edinilen bilgiler ışığında; Tek konutu olanlar Değerli Konut Vergisi’ne tabi tutulmayacaktır.5 milyonun üzerindeki konut miras ise ve mülk sahibinin geliri bir memur maaşının altındaysa yine bu vergiden muaf tutulacağı yönünde değişiklikler yapılacağı söz konusudur.

Ayrıca yeni düzenlemelerin Muhalefet Partilerinin de görüşü alınarak hazırlanacağını ve yeniden Meclise sunulacağı da edinilen bilgiler arasında yer almaktadır.

Kaynak – 1

Kaynak – 2

Kaynak – 3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir