DÜNYA HUKUK GÜNÜ KUTLU OLSUN

DÜNYA HUKUK GÜNÜ KUTLU OLSUN

İnsan, toplum içerisinde yaşayan bir varlıktır. İnsanlar doğdukları andan itibaren toplumun bir parçası olurlar. Toplum içerisinde belirli bir düzen ve huzur içerisinde yaşamın sürmesi; insanlığın var oluşundan bu yana bazı kural ve önlemlerle belirlenmiştir. Bu kurallar ister yazılı olsun ister yazılı olmasın hukuk kuralları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde bir bilim dalı olarak ele alınan Hukuk; toplum ihtiyacı olarak doğmuş, çağlar içerisinde evrilerek bugünlere kadar gelmiştir. Bu evrimlerin yaşanmasında değişen toplum ihtiyaçları; insanların fikir ve düşünce yapısında meydana gelen değişiklikler gibi birçok etken bulunmaktadır.

Günümüzde uluslar tarafından benimsenen “Modern Hukuk Sistemleri” üç temele dayanmaktadır; Anglo-Sakson Hukuk Sistemi, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve Dinsel Hukuk Sistemi. Ayrıca bu sistemler yine kendi içlerinde çeşitli sistemlere ayrılmışlardır. Bir temelin kendi içerisinde ayrılmasının en büyük nedeni; benimsendikleri toplumun örf ve adetleri ile ihtiyaçlarında görülen farklılıklardır. İnsanlar var oldukça hukuk kurallarının da var olması zorunludur.

Toplumlar modern çağ ile birlikte çeşitli zamanlarda bir araya gelerek Hukuku konuştular ve tartıştılar. Her toplum kendi bilgi ve deneyimlerini geleceğe dair önerilerle paylaştılar. Bu alanda karşımıza çıkan ilk kayıt 1893 yılına dayansa da, kabul gören ilk konferans; 18 Mayıs 1899 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan Uluslararası Hukuk Konferansıdır. 26 ülkenin katılımı ile gerçekleşen bu ilk Hukuk Konferansında, Dünya Barışı ve Silahsızlanma konu olarak ele alınmış ancak 15 yıl sonra başlayacak 1. Dünya Savaşını engelleyememiştir.

Bu tarihten sonra çeşitli zaman aralıkları ile yine aynı yerde (Lahey’de) toplanan uluslar, 1955 yılında konferansı bir tüzüğe dahil ederek örgüt halini almıştır. Her ulusun kendine özgü hukuk kurallarını “ilerici bir şekilde” birleştirerek çalışmalar yapmayı ve Uluslararası Hukuk Sözleşmeleri üretmeyi hedeflemektedir. Ülkemiz dahil, 85 üyesi olan örgütün etki alanı dünya genelinde ki 150 ülkeyi kapsamaktadır. Bugüne kadar 38 Uluslararası Sözleşme üreten örgüt, bünyesinde bulunan sözleşmeleri tartışmak, kabul etmek ve bu sözleşmelerin geleceğine yön vermek üzere dört yılda bir toplanmaktadır.

Uluslararası alanda yapılan bu çalışmalar kapsamında, 10 Temmuz 1967 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan “Hukuk Yolu ile Dünya Barışı” konulu konferansta alınan kararda, 10 Temmuz’un “Dünya Hukuk Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Hukuk alanında yaşanılan küresel sorunlar; hak ve adalet kavramının karşı karşıya kaldığı çelişkiler gölgesinde, son yıllarda etki alanından uzaklaşan 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü; Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizde de kutlanmaktadır.

Bu nedenle;

10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nü kutlar, tüm yargı mensuplarımıza başarılar dileriz.

DÜNYA HUKUK GÜNÜ KUTLU OLSUN

2021 Hayvan Hakları Meclise Sunuluyor Konulu blog yazımız için tıklayınız.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir