Siber Zorbalığın Hukuki Boyutu - 1

Siber Zorbalığın Hukuki Boyutu

Küreselleşmeyle birlikte gelişen teknolojiler daha hızlı yayılmaya başladı. Hızla gelişen bu teknolojiyle de internete erişen kişi sayısında büyük artış yaşandı ve günümüzde internet en yaygın kullanılan iletişim aracı oldu. İnternetin ve elektronik cihazların hayatımızı kolaylaştırdığı çok açık bir şekilde ortada fakat internetin özellikle de sosyal medyanın en büyük problemi “siber zorbalık” diğer bir deyişle “siber şiddet” çok hızlı bir şekilde yayılarak hayatımıza girdi.

Siber zorbalık kısaca, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ve kasıtlı olarak savunmasız bir birey veya gruba teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme biçimi olarak tanımlanır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun siber zorbalık ile ilgili daha geniş tanımında: “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla gençler ve çocuklar arasında internet kullanımı giderek artmaktadır. Bu durumun pek çok olumlu getirisi olduğu gibi, siber zorbalık davranışlarının sergilendiği kötü amaçlı kullanımlar da meydana gelmektedir. Siber zorbalık, elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eder.” cümleleri yer alıyor. 

Siber zorbalık çeşitleri; aşağılama, siber linç, karalama, profil taklidi, tehdit, şantaj, özel hayat ifşası, siber takip, çocuk tacizi şeklindedir.

Siber Zorbalığın Hukuki Boyutu

Siber Zorbalığın Hukuki Boyutu -2
Siber Zorbalığın Hukuki Boyutu -2

Türkiye’de bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar için yasal düzenlemeler 2007 yılında yapılmıştır fakat “siber zorbalık” adı altında bir suç düzenlenmiş değil. Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkenin de hala bir siber zorbalık yasası yoktur. Bu durum da, siber zorbalıkla baş edebilmeyi daha güç hale getirmektedir. 

COPPA hakkında daha fazla bilgi için ayrıca tıklayabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu’nda siber zorbalık davranışına uygulanabilecek pek çok hüküm bulunmaktadır.

  • Profil taklidi, Siber zorbalığın bu türünün TCK’da karşılığı “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi” suçu teşkil etmektedir.
  • İnternet veya teknolojik iletişim araçlarının kullanılarak gerçekleştirilen ve süreklilik gösteren Tehdit eylemi TCK’daki karşılığı “tehdit suçudur”.
  • Özel hayat ifşasının TCK’daki karşılığı” özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur”.
  • Madde 122: Ayırımcılık.
  • Madde 123: Kişilerin huzur ve sükununu bozma. 
  • Madde 125: Hakaret veya sövme.
  • Madde 132: Özel yaşamını izleyerek, iletişimine müdahale ederek içeriğini alay konusu etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal.
  • Madde 133: Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması.

Siber zorbalık davranışının ne olduğuna dair gençlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Siber zorbalığın mutlaka cezasının olduğu ve uygulayıcıların da yaptıklarının suç olduğu bilincinin aşılanması gerekmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir