Takbas ile Tapu Sorgulama-2 (2)

Takbas ile Tapu Sorgulama

TAKBAS Protokolü Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalandı.

Bu Protokole göre, avukatlar TAKBAS üzerinden müvekkillerin tapu kayıtları ve davalıların tapu kayıt bilgilerini sorgulayabilecekler.

Türkiye Barolar Birliği Sistemi’nin TAKBAS’a entegre olmasıyla başlayan süreçte artık avukatların tapu kayıtlarına ulaşma sorunu ortadan kalkmış olacak. Çünkü daha öncesinde avukatların TAKBAS sorgularının gerçekleştirilememesinden ötürü büyük emek ve zaman kaybı yaşadığı, ayrıca icra dairelerinde memurların iş yükünün arttırdığı bir gerçek.

 Ancak bu durum Kişisel Verileri Koruma Kanunu kısmında bir takım soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Çünkü Tapu kayıt bilgileri önemli ve hassas veri statüsünde yer almaktadır. Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik m. 7/2  ‘ye göre TAKBAS’tan veri almak isteyen kişiler ve kurumlar öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdırlar. Bu başvuruda talep edilen bilgilerin kullanım amacı ve yasal dayanağının bildirilmesi gerekmektedir.

Takbas ile Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır

Takbas ile Tapu Sorgulama-2 (1)
Takbas ile Tapu Sorgulama-2 (1)

Yönetmelik m.6/1 ‘e göre TAKPAS’ın işletilmesinde, paylaşılmasında ve kullanılmasında T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan; Devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli tanıklığa, 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin hükümler esas alınarak Özel hayatın gizliliği ilgili sınırlamalar belirtilmiştir.

Tapu Sorgulama Sınırları Nelerdir

Verilerin paylaşımı ile ilgili sınırlamalar Yönetmelik m.9 ayrıntılı olarak bildirilmiştir.

 (1) Kurumlar ve kişilerin TAKPAS’ta hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenir.

(2) Kurumlar ve kişiler için her bir sorgulama, sorgu sonucu gönderilecek internet servisleri ve internet sayfaları için yetkilendirme yapılır. Kurum ve kişilerin, günlük en fazla kaç kez sorgulama yapabileceği, süreleri, yaptığı işlemler için ne düzeyde izleme bilgisi tutulacağı gibi bilgi ve kısıtlamalar ile diğer hususlar sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenir.

Takbas ile Tapu Sorgulama-3
Takbas ile Tapu Sorgulama-3

(3) Genel Müdürlük, TAKPAS’ı kullanacak kurum ve kişileri sistemde tanımlar. Tanımlanan her bir kurumun TAKPAS’ta kendini tanıtabilmesi ve giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir.

(4) Genel Müdürlük, TAKPAS’ta veri paylaşım ve güvenliği esaslarını düzenlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(5) İlgili idarelerce düzenlenen taşınmaz üzerindeki tasarrufları kısıtlayıcı veya yasaklayıcı nitelikteki haciz, tedbir ve benzeri bildirimler, elektronik imza, kayıtlı şifre ve benzeri yöntemlerle elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilebilir ve bu bildirimlere Genel Müdürlükçe elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak bildirime ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Genel hatlarıyla kısaca değindiğimiz bu protokol ile verilerin avukatlara açılmasının zaman ve emek noktasında verimli olmasını dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir