Drone Hukuku - 1

Türkiye’de Drone Hukuku

21. yüzyılın en popüler teknolojik gelişmelerinden biri olan Drone’lar toplumda gitgide yaygınlaşan kullanımıyla dikkat çekmektedir.

Modern Drone tarihine baktığımızda ,2006 yılında ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansının, ABD ve Meksika sınırını izlemek amacıyla Drone’ları (İnsansız Hava Aracı) tanıttığı The Wall Street Journal raporunda iddia edilmektedir.

Bu noktada Drone’ların öncelikle Askeri savunma, Güvenlik ve Havacılık sektörü için başladığını söyleyebiliriz.

Ancak günümüzde Drone ‘nun kullanım alanlarına baktığımızda geniş bir yelpazeye yayılmış olduğunu görmekteyiz. (Ölçümleme, haritalama, araştırma, taşımacılık, güvenlik, inşaat, hobi vs.)

Bu teknolojinin yaygınlaşması ile hukuk kuralları altına alınması sürecin doğal bir sonucu olmaktadır. Bilişim hukuku ile ilgili kendinizi geliştirmek istiyor iseniz bu içeriği inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de Drone Hukuku ile İlgili Yasal Gelişmeler

Drone Hukuku - 2
Drone Hukuku – 2

Türkiye ‘de İnsansız Hava Araçlarıyla ilgili yasal gelişmelere kısaca göz attığımızda;

 • Türkiye’de drone uçuşları Sivil Havacılık Kanunu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İnsansız Hava Araçları Talimatı’na göre düzenlenmiş olsa da 1 Eylül 2016 tarihinde 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 33.Maddesi ile Sivil Havacılık Kanunu’nun 144.Maddesi yeniden düzenlenerek doğrudan İHA uçuşlarıyla ilgili hale getirmiştir.
 • İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), insansız hava aracı sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 • Talimata göre; İHA 500 gr-25 kg arasında ise  ,bu İHA’ların ve bunları kullanacak pilotların SHGM Kayıt Sistemine  kayıt edilmesi gerekmektedir.
  • 25 kg-150 kg arasındaki İHA’lar Türk Hava Araçları Tesciline kayıt olmalıdır.
  • 150 kg ve daha fazla olan İHA’lar  Türk Hava Tesciline kayıt olmalıdır.
  • 500 gr ‘dan az olan ve kapalı alanlarda kullanılan İhalar talimat kapsamı dışındadır.
 • Ayrıca 4/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde, Kanuna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Drone Hukuku - 3
Drone Hukuku – 3
 • 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit ve ilan edilmiştir.
 • Bu duruma binaen, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Drone Hukuku - 4
Drone Hukuku – 4

Kaynaklar

Kaynak 1

Kaynak 2

Kaynak 3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir