Vergi Borcu Yapılandırma - 1

2020 Vergi ve SGK Borçları Yapılandırması

2016 yılından sonra yükselen enflasyon ve Covid-19 Pandemisi nedeni ile kamuya olan vergi ve cezaları ödemekte zorluk çeken milyonlarca vatandaşın beklediği Vergi Borcu Yapılandırma Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek kanunla biriken vergi ve para cezaları yapılandırılarak Ocak 2021’den başlamak üzere iki ayda bir 18 eşit taksitte ödenebilecek ve borcunu peşin ödemek isteyenlere ise indirim uygulanacak.

Yasa Kapsamına Giren Borçlar Nelerdir?

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki;

 • Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
 • Trafik, seçim, nüfus para cezaları
 • Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları
 • Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
 • Haksız alınan destekleme ödemeleri
 • Kaynak kullanımı destekleme fonu
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları
 • Madenlerden alınan devlet hakkı
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar
 • Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları
 • İl özel idarelerine olan borçlar
 • Emlak vergisi
 • Çevre temizlik vergisi
 • İlan ve reklam vergisi
 • Su, atık su, katı atık ücretleri
 • Yol katılım payları
 • Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri
 • TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri
 • KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları
 • Kalkınma ajanslarının il özel idareleri
 • Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları
 • Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları

yapılandırma kapsamına alınırken, Covid-19 Pandemisi nedeni ile Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak verilen para cezaları ve yasak tütün kullanımı nedeni ile kesilen cezaların bu yapılandırma haricinde tutuldu.

Vergi Borcu Yapılandırma – 2

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Kanunun Resmi Gazetede yayınlanması ile birlikte borcunu yapılandırmak isteyenleri müracaatları alınmaya başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Borcunu taksitlendirenlerin ilk ödeme tarihi olan Ocak 2021’den önce borcun tamamını kapatması durumunda işletilen faizler silinecek. En fazla 18 taksitin uygulanabileceği yapılandırmada dileyenler 6, 9 ya da 12 taksit de uygulatabilecek.

Hesaplama Nasıl Yapılacak?

İlgili kurumlara yapılan başvuruların ardından, bu başvuru değerlendirilecek ve yapılandırma işlemi tamamlanarak mükellefe tebliğ edilecek. Her şartta borcun anaparasının tamamının tahsil edileceği yapılandırma işleminde, gecikme faizi ve gecikme cezası yerine Yurtiçi Tüketici Fiyat endeksi üzerinden enflasyon farkı hesaplanarak ana paraya dahil edilecek. Enflasyon farkı üzerinden hesaplama yapılırken özellikle Kasım 2016 tarihinden sonraki dönemde enflasyon yüksek seyrettiği için yine mükellefler için kolaylık sağlanarak aylık 0,35 oran üzerinden sabitlenecek.  Ödemeyi taksit seçeneğini kullanarak yapmak isteyenler için taksit süresine göre belirlenen faiz oranları üzerinden hesaplama yapılarak ana paraya eklenecek ve mükellef tercihi taksit oranına bölünecek. Bu oranlar 6 taksit için % 4,5, 9 taksit için % 8,3, 12 taksit için % 10,5 ve 18 taksit için % 15 olarak belirlendi. Örneğin; Ana para ve ana paranın enflasyon farkı toplamı 5.000-TL borcu olan bir mükellef için bu ödemeyi 9 taksitte ödemek isterse 5.000 x 1,083 = 5.415 olarak 5.415/9 = 601,6 TL taksitlerle ödeyecek. Borcunu peşin olarak ödemek isteyenlerden ise herhangi bir faiz alınmayarak sadece enflasyon farkının % 10’unu ödeyecek. Bununla birlikte 2016 yılının Kasım ayında 20.000 TL birikmiş vergi borcu bulunan mükellef Kasım 2020 tarihine kadar yaklaşık % 77 üzerinden 15.420 TL gecikme faiziyle birlikte toplamda 35.420 TL ödemesi gerekirken bu yapılandırmayla birlikte ana paraya ilave % 16,1 enflasyon farkı 3.220 TL ödeyerek toplamda 23.220 TL ödeyerek bu borçtan kurtulacak. Bu hesaba baktığımızda daha da eski borcu olan mükelleflerin bu yapılandırma ile daha da avantajlı olacağı anlamına gelmektedir.

Bu yasa 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

Vergi Borcu Yapılandırma – 3
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir