Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması - 1

Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2019 Ekim ayında Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması metnini resmî web sitesinde paylaşmıştır. Uygulama hakkında bilgilendirmeyi yazımızın içeriğinde bulabileceğiniz gibi aşağıda yer alan linkten de erişim sağlayabilirsiniz.

Mükellefler veya vergi sorumlularına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak amacı ile indirime gidilmiştir.

Peki hangi vergi cezalarında indirim uygulanmaktadır?

Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması - 2
Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması – 2
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Madde 376 Vergi Ziayı (mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.), Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Peki bu indirim uygulaması nedir?

 • Bir önceki maddede yer alan cezalarda belli oranda indirim yapılıp kalan tutarın ödenmesinde kolaylık sağlayan bir uygulamadır.

Peki bu indirimden kimler yararlanabilir?

 • Mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanmaktadır.

Cezalarda İndirim Uygulamasında Yararlanma Şartları Nedir?

Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması - 3
Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması – 3
 • İhbarnamenin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurulması,
 • İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması,
 • İkmalen (tamalayarak), re’sen (kendiliğinden) veya idarece tarh (Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesidir.) edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

şartlarında yararlanmaktadır.

Değerli konut vergisi nedir biliyor musunuz?

Cezalarda indirim oranı nedir?

 • Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada %50’si, müteakiben kesilenlerde 1/3’ü
 • Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarında %50’si

indirilmektedir.

Ceza indirim sonrası ödeme ne zaman yapılır?

Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması - 4
Vergi Cezalarında İndirim Uygulanması – 4
 • İndirim uygulandıktan sonra yansıtılacak olan ceza tutarı; Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde
 • 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda, vadesinin bitmesinden itibaren 90 gün içerisinde,

Ödenmesi gerekmektedir.

Ceza indirimi şartlarına uyulmaması halinde ne yapılır?

 • Ceza indirimi talebi sonrası yansıtılan vergi ile indirimden kalan cezanın süresinde ödenmediği tespit edilmesi halinde, bu mükellef indirimden faydalanamayacaktır. İndirilen ceza tutarı ise tekrar yansıtılacaktır.
 • Teminat gösterilmesi nedeni ile verilen 90 günlük sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüşecektir. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilecektir.

İndirimden yararlanmak isteyen mükellef ne yapmalı?

 • İnteraktif vergi dairesi ivd.gib.gov.tr üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kaynak – 1

Kaynak – 2

Kaynak – 3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir