10 Aralık İnsan Hakları Günü -1

10 Aralık İnsan Hakları Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 10 Aralık 1948’de Paris’te İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan etmiş ve 1950 yılından itibaren her 10 Aralık’ta tüm dünyada, İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları, adil yargılanma, vatandaşlık hakkı, serbest dolaşım hakkı gibi farklı konularda olan hakları onaylayan 30 maddeden oluşur.

Kutlamanın amacı, Evrensel Beyannamede yer alan eşitlik mesajını yaymayı, insanların haklarını kutlamasını, hükümetleri ve toplumları bu konuda eğitmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu amaç dünyadaki genel duruma bakıldığında hala uzak gözükmektedir. Bu bize insan haklarının toplumumuzu inşa edecek temellerin hala somutlaştırılmadığının bir kanıtıdır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – 10 Aralık İnsan Hakları Günü

10 Aralık İnsan Hakları Günü -2
10 Aralık İnsan Hakları Günü -2

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin temel ilkeleri neleri kapsamaktadır?

Diğer ilkeler ise; insanlara temel yaşam standartlarına ilişkin haklarını güvence altına alan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgilidir. Bu haklar, haklarımızın, özgürlüklerimizin ve ekonomik adaletimizin aynı anda yaşayabileceğimiz inancı üzerine kuruludur.

2018 yılında İnsan Hakları Günü “#standup4humanrights” temasıyla anılmış ve uluslararası platformda yüksek bir farkındalık yaratması hedeflenmiştir.

2019 yılının teması “İnsan Hakları İçin Gençlerin Ayağa Kalkması” olarak tanımlanmıştır.

Temanın gençler üzerine kurulu olmasının en büyük nedeni; gençlerin potansiyellerini kullanarak daha yapıcı bir yaklaşımla büyük kitlelere ulaşabilmesi olarak ifade edilmiştir.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) başkanlığında yürütülen tema, tüm dünyadaki gençlerin haklar için; ırkçılık, nefret söylemi, zorbalık, ayrımcılık ve iklime karşı güçlü duruşlarını teşvik etmek üzerine tasarlanmıştır. Peki HFI (İnsan Özgürlüğü Endeksi) 2018 yılı verileri bize neler söylemektedir?

İnsan Özgürlüğü Endeksi

10 Aralık İnsan Hakları Günü -3
10 Aralık İnsan Hakları Günü -3

Rapor, Friedrich Naumann Vakfı’nın Özgürlük Vakfı’ndaki Cato Enstitüsü, Fraser Enstitüsü ve Liberales Enstitüsü tarafından ortaklaşa yayınlanmaktadır.

162 ülke için 79 farklı kişisel ve ekonomik özgürlükler kriterine bağlı kalınarak yapılan endekse göre;

  • 2016 yılında ortalama insan özgürlüğü puanı 10 üzerinden 6,89,
  • 2015 yılında ortalama insan özgürlüğü puanı 10 üzerinden 6,93,
  • 2012 yılında ortalama insan özgürlüğü puanı 10 üzerinden 6,96 ‘dır.

Sonuçlara bakıldığında her yıl kişisel ve ekonomik özgürlük seviyesi azalmaktadır. Bu bilgiler ışığında İnsan Hakları Beyannamesini sadece bir gün kutlamak veya hatırlamak değil içselleştirerek haklar ve özgürlükler konusunda toplumsal bir bütünlük oluşturulmalıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir