Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar - Karl Marx

Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar

Felsefenin temellerinin Antik Yunan’da atıldığını Felsefe derslerinden biliyorsunuzdur. Filozof dediğimizde çoğunlukla aklımıza gelen ilk isim Sokrates’tir. Aslında hepimiz felsefenin daha çok soyut kavramlarla ilgilendiğini biliriz. Ancak felsefenin birçok bilime katkıları olmuştur. Bunlardan biri de kuşkusuz hukuktur. Yazımızda bahsedeceğimiz filozoflar hukuka katkı sağlamalarının yanı sıra ayrıca hukuk eğitimi almışlardır.

İşte Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar

Ulpianus

Ulpianus
Ulpianus

Ulpianus, 170 yılında Suriye’de dünyaya gelmiş. Beyrut’ta başladığı hukuk eğitimini Roma’da tamamlamıştır. Klasik dönemin en önemli Roma hukukçularından biridir.

Dönemin Roma İmparator’u Caralla’nın yakın çevresinde yer alan Ulpianus’un, Constitutio Antoniniana’nın (Roma imparatorluğundaki herkese vatandaşlık tanıyan yasa) hazırlanmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Ulpianus’un adalet ve hukuk tanımlarına baktığımızda, Aristoteles’ten esinlendiğini görürüz. Digesta’da zikredilen fragmanların %40’ından fazlası Ulpianus’undur. Ulpianus, praefcectus praetorio (Roma İmparatorluk muhafızlarının liderine verilen unvan) görevini yürüttüğü sırada askeri ayaklanmada öldürülmüştür.

Hugo Grotius

Hugo Grotius
Hugo Grotius

Hugo Grotius 1583 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiştir. Grotius hukuku, Tanrı iradesi karşısında bağımsız ve nesnel bir kurum olarak öne sürmüştür. Hugo’nun ortaya attığı ve bugün halen Uluslararası Hukuk alanında yürürlükte olan “açık denizlerin serbestliği” ilkesidir. Hugo’ya göre hukuku yaratan devlet değil, devleti yaratan hukuktur.

Renê Descartes

Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar - Renê Descartes
Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar – Renê Descartes

“Düşünüyorum, o halde varım” bu sözü duyduğumuzda kimden bahsedeceğimiz belli, Renê Descartes. 1596 yılında Fransa’da dünyaya gelmiştir. Babasının avukat olması konusundaki istekleri doğrultusunda hukuk okumuştur. Modern Filozofinin Babası unvanına sahiptir.

Montesquieu

Montesquieu
Montesquieu

Montesquieu 1689 yılında Fransa’da dünyaya gelmiştir. De le’sprit des lois adlı kitabında yasama, yürütme ve yargı’yı birbirinden ayırmanın önemini vurgulamıştır. Avukatlık ve Yargıtay Başkanlığı yapmıştır. Resmi işlere pek merakı olmayan Montesquieu’nin 1721’de yayımlanan Les lettres persanes (İran Mektupları) yoğun ilgi görünce devlet görevlerini başkasına devrederek Paris’e yerleşmiştir.

Cesare Beccarina

Cesare Beccarina
Cesare Beccarina

Cesare Beccarina 1738 yılında İtalya’da dünyaya gelmiştir. Dei Delitti e Delle Pene (Suçlar ve Cezalar Hakkında) kitabı ile mevcut çağdaş hukuku’nu kurmuş ve ölüm cezası karşıtlığını da ilk savunanlardandır/ savunanlardan olmuştur. 1755 yılında hukuk doktorasını tamalamıştır.1770 yılında Milan Yönetiminde üst düzey memur olarak hayatınsa devam etmiştir. İdamı, işkenceyi bir ceza değil barbarlık olarak görülmesi gerektiğini anlattığı Suçlar ve Cezalara adlı eseri birçok dille çevrilmiştir. Hukuk fakültelerinde öğrencilere hala ceza hukuku alanında tartışmasız referans olarak gösterilmektedir.

Karl Marx

Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar - Karl Marx
Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar – Karl Marx

Karl Marx 1818 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Hukuk ve Felsefe eğitimini Almanya’da tamamlayan Marx kısa bir süre gazete editörlüğü yapmıştır. Fikirlerini açıkça yazmaktan korkmadığı için işinden olan Marx birçok kez gittiği ülkelerde başı yönetimle dertte olup/olduğu için sürülmüştür. İlk sürgününü Paris’e burada da işçi sınıfı ile çok yakın ilişkiler kuran Marx, Friedrich Engels ile yıllar sürecek bir dostluğun adımlarını da yine burada atmıştır. Kısa süre içinde Fransa’dan da sürgün yiyen Marx Brüksel’e sığındı. 1848 yılına geldiğinde Engels ile olan dostluğu ilk meyvesini verir ve birlikte Komünist Manifestosu’nu yayınlarlar. Çok geçmez ve aynı yıl Brüksel’den de sürgün yiyen Marx Londra’ya taşınır. Marx yediği sürgünler onu izlediği yoldan ve savunduğu fikirlerinden hiç vazgeçiremedi. Hayatı bu fikirlerini savunurken de son buldu. Marx komünizmin, insanların “sabahları avlanıp, öğleden sonraları balık tutup, akşamları hayvan besleyip, akşam yemeğinden sonra felsefe yapabileceği” bir düzen olması gerektiğini söylüyordu.

Franz Kafka

Franz Kafka
Franz Kafka

Franz Kafka 1906 yılında Avusturya’da şu anda Çek Cumhuriyeti’ne bağlı olan Prag’da dünyaya geldi. Kendisini yazar olarak tanısak da o da bir hukukçu. Hukuk eğitimini tamamlayıp bir dönem sigorta şirketinde çalışmıştır. Yazarlığa da bu dönemlerde başlamıştır. Yazarın eserlerinin çoğu ölümünden sonra yayınlanmıştır. Kendisinin ölümüne yakın, arkadaşı Max Bord’a tamamlanmamış eserlerini yok etmesi için verir ama arkadaşı ölümünün ardından bu eserleri yok etmek istemez ve eserlerini yayımlar.

Hukuk fakültesi mezunu diğer ünlüleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fredrich August von Hayek

Fredrich August von Hayek
Fredrich August von Hayek

Fredrich August von Hayek 1899 yılında Viyana’da dünyaya gelmiştir. Viyana Üniversitesi’nde önce Hukuk sonra Siyaset Bilimi üzerine doktora yapmıştır. Hukuk alanında 1960 yılında The Constitution of Liberty (Özgürlüğün Anayasası) ve 1979 yılında Legislation and Liberty (Kanun, Mevzuat ve Özgürlük) kitaplarını yazmıştır. Ekonomi çalışmaları sonrası 1974 yılında Nobel Ekonomi ödülü almıştır.

Lon L. Fuller

Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar - Lon L. Fuller
Hukuk Eğitimi Almış Filozoflar – Lon L. Fuller

Lon L. Fuller 1902 yılında ABD’de dünyaya gelmiştir. Hukuk ve ahlak arasında zorunlu bir ilişki olduğunu savunmuştur. 1964 yılında basılan The Moralitiy Of Law (Hukuk Ahlakı) adlı eseri ile tanınmaktadır. Hukuk alanında birçok eseri bulunmaktadır. Fuller’e göre iddia edilen tüm yasal kurallar, gerçek yasalar olarak sayılabilmesi için 8 koşulu yerine getirmelidir. Bu 8 koşul Fuller’ın “Yasallık İlkesi” olarak adlandırılır.

Bu 8 koşul;

  1. Yeterince genel olması
  2. Aleni olarak ilan edilmesi
  3. Geriye yürümez olması
  4. Açık ve anlaşılır olması
  5. Çelişmemesi
  6. Sürekli olması
  7. İmkansızı istememesi
  8. Norm ve uygulamanın uyuşması gerekir

Ronald Dworkin

Ronald Dworkin
Ronald Dworkin

Ronald Dworkin 1931 yılında ABD’de dünyaya gelmiştir. Harvard ve Oxford’da hukuk eğitimini tamamlamıştır. New York Üniversitesi’nde Hukuk profesörlüğü yapmıştır. Önemli üniversitelerde de öğretim üyesi olarak görev almıştır. 1977 yılında “Hakları Ciddiye Almak” adlı eserinde makalelerini bir araya toplamıştır. Dworkin’e göre; “ilkeler kurallardan farklıdır. Kurallar yasa koyucu tarafından, ilkeler ise kendiliğinden toplumsal süreç içinde ortaya çıkarlar” şeklinde tutumunu açıkça belirtmiştir.

Kaynak – 1

Kaynak – 2

Kaynak – 3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir