7. Yargı Paketinde Çalışmalar Tamamlandı

7. Yargı Paketinde Çalışmalar Tamamlandı

7. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununu da gözden geçirilmiştir. Bu kanuna eklenen 12/A maddesi ile; “uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir.” denilmektedir.

Uyuşturucu Bağımlısı Suçluların Tedavisi İçin Özel Cezaevleri Kurulacak

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan ceza alan hükümlülerin, ceza ve infaz kurumlarında yapılan tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yargı paketiyle; bu tedavi ve rehabilitasyon programının uygulanabileceği müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesi ya da bu imkan yoksa mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmının bu yapı için düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Hükümlünün uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan mahkum olup da denetimli serbestlikten faydalanıyor olsa dahi, bu tedavi ve rehabilitasyon programına katılma yükümlülüğü getirilmiştir.
7. Yargı Paketi çalışmalarında avukatlık ve adli yardım sistemine ilişkin düzenlemelerde getirilmiş ve avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatının alınmaması sağlanacaktır.
7. Yargı Paketinin, Yargıda Arabuluculuğa dair yapılan düzenlemelerinde ise; kira anlaşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınmaktadır. Bu düzenleme ile; “Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar” zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacaktır. Bununla birlikte; “Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir.” Arabuluculuğa dair yapılan düzenlemeler ile, Ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesinin, iç hukukumuza uyumunun sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı da Paket Kapsamına Alındı

6136 sayılı kanunun ek 12. Maddesi kapsamında yer alan göçmen kaçakçılığı ile daha etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla, cezalar alt sınırını, 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.
Yargı Paketinde; Göçmen kaçakçılığı nedeni ile el konulan araç ve malzemenin, savunma ve iç güvenlik hizmetleri ile ilişki olması durumunda iç işleri bakanlığı tarafından tahsis edilebilmesine olanak sağlamaktadır.
7. Yargı Paketi ile ilgili düzenlenen diğer maddeler aşağıdaki gibidir.

Savunma Sanayiine İlişkin Düzenlemeler

5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununa bir madde eklemek suretiyle Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınmaktadır. Böylelikle savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bireysel başvuru dosyaları tazminat komisyonuna aktarılacak
Geçici maddeyle, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Kanun Yollarına Başvuru Sürelerine İlişkin Düzenlemeler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri “iki hafta” olarak düzenlenmekte ve böylelikle yeknesak hale getirilmektedir.

7. Yargı Paketinde Çalışmalar Tamamlandı

OHAL Kapsamında Yargıda Alınan Kararlar – adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir