OHAL Kapsamında Yargıda Alınan Kararlar

OHAL Kapsamında Yargıda Alınan Kararlar

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde ağır hasara yol açan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem yaşanması neticesinde tüm Türkiye’de 7 günlük milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi 8 Şubat 2023’te TBMM’de kabul edildi. Resmi Gazete’nin 11 Şubat 2023 tarihli mükerrer sayısında, 10 ilde ilan edilen OHAL’e ilişkin yargıya yönelik düzenlemeler açıklandı. Düzenlemelerin kapsamı ve tarihleri farklı bu sebeple maddelerin iyi okunması ve yorumlanması gerekmektedir.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yargı alanında yapılan bu düzenlemeler;

OHAL Kapsamında Yargıda Alınan Kararlar

  • OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen illerde olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, ihtar, bildirim, ve itiraz gibi süreler, 6 Şubat 2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 6 Nisan 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulacaktır. Durma süresince, icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Suç ve ceza, kabahat, idari yaptırım, disiplin hapsi zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, 6100 sayılı kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler ile TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilgili kanunda düzenlenen süreler yukarıda belirtilen süreler bakımından kapsam dışıdır.
  • 6 Şubat 2023 tarihinde bu illerin barolarına kayıtlı avukatlar ve bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili tüm ülke genelinde uygulanacaktır.
  • Bu illerin barosuna kayıtlı olmasa da avukat ve avukatlık bürosu çalışanlarının bu illerde kan ve kayın hısımlarının bulunması ya da bu kişilerin deprem bölgesinde arama kurtarma vs görevlerde bulunması durumunda yine bu avukatlar için tüm ülke genelinde 06 Mart 2023 tarihine kadar uygulanacaktır.
  • Bu illerde ikametgahı olan kişilerle kan ve kayın hısımlarının bulunması ya da bu kişilerin deprem bölgesinde arama kurtarma vs görevlerde bulunması durumunda yine tüm ülke genelinde 06 Mart 2023 tarihine kadar uygulanacaktır.
  • Adli süreler deprem bölgesindeki avukat meslektaşlar için 2 ay, deprem bölgesi dışında olmakla birlikte deprem bölgesinde yakınları bulunan, kurtarma, zararın telafisi ve yardım çalışmaları için deprem bölgesine giden avukat meslektaşlar için 1 ay süreyle durdurulmuştur.
  • Kararname kapsamında yakalama emrinin yerine getirilmesi ve gözaltı süresi ile tutukluluğun ve tahliye taleplerin incelenmesi hususunda da kararlar alınmıştır.
  • Yakalama emri üzerine yakalanan kişinin en geç 24 saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamaması ve sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılamaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılacak veya ifadesi alınacaktır.
  • OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecektir.
  • Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden karara bağlanabilecek. Tahliye talepleri de tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilecek. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca; yapılan tutukluluğun incelenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere 60 günlük süreyle resen yapılacaktır. Bkz. Resmi gazete, Sayı:32101 (mükerrer), 11 Şubat 2023

OHAL Kapsamında Yargıda Alınan Kararlar

Yargı Paketinde Çalışmalar Tamamlandı – adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir