Avukat Kimlik Kart - 1

Avukat Kimlik Kartının Resmî Kimlik Yerine Geçmesi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesinin 4. fıkrası; “Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir.” der. Ayrıca Danıştay 8. Dairesi 2011/1202 Esas ve 2012/199 karar numaralı dosyasında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesindeki düzenlemenin emredici olduğunun altını çizerek, konuya açıklık getirmiştir. Bunlara rağmen avukatlık kimliklerinin bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmeyerek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik dayanak gösterilmekteydi. İlgili yönetmelikte yapılan değişlik, 14 Aralık 2017 tarihinde 2017/10938 karar sayısı ile Resmî Gazete ’de yayınlandığı halde bazı bankalarca üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı Avukat Kimliği ibrazında işlem yapılmayarak, avukatlarımızdan nüfus cüzdanı ya da ehliyet gibi kimlikler istenildiği konusunda Adalet Bakanlığına çok sayıda başvuru gelmesi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir yazı hazırlanarak BDDK’na gönderildi.

Konu ile ilgili olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda; “… üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri hükmünün eklendiği nazara alındığında 14.12.2017 tarihinden itibaren bankacılık işlemlerinde avukat kimliklerinin kabul edilmesi zorunlu olduğu halde bir kısım bankalarca halen avukatlar tarafından işlem için avukat kimlikleri ibraz edildiğinde işlem yapılmadığı ve zorluk çıkartıldığı” belirtilmiştir.  

Yazının devamında, Avukatlık mesleğinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince belirtildiği gibi bir kamu hizmeti olduğu ve avukatlarında yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil ettiğini açıkça belirterek; ilgili kanunun 2. maddesinin değişik ikinci fıkra da belirtilen, “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.” konusu hatırlatılmıştır.

Avukat Kimlik Kartı – 1

Danıştay: “Avukat Kimliği Resmî Kimlik Hükmündedir”

Avukatların mesleki faaliyetlerini daha etkin yerine getirmeleri için, tüm kamu ve özel kurumların kendilerinde bulunan sorumlulukları gereğince avukatlara yardımcı olmaları gerekliliği vurgulanan yazının son bölümünde, Avukatların bankalarda yapacakları işlemlerle ilgili “Avukat Kimliklerini” ibraz etmeleri durumunda zorluk çıkartılmayarak gerekli işlemler konusunda yardımcı olmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda gereğinin yapılması istenilmiştir.

Avukat kimliğinizi ibraz ettiğinizde resmî kimlik olarak kabul görmemesi durumunda;

Öncelikle üzerinde T.C. kimlik numaranız yazılı Avukat kimliğiniz ile işlem yapmayan görevliden yazılı ret cevabı istemelisiniz. Bir sonraki aşamada elinizde yazılı bir belge olmaması durumunda ispatınız çok zor olacağı için bu ret tutanağını mutlaka almalısınız.

Görevli bu konuda size zorluk çıkartıyor ve yazılı ret cevabı vermiyorsa polis çağırarak görevi kötüye kullanmaktan şikayetçi olmalısınız. Polis bu konu ile ilgili tutanağı tutacaktır.

Ve son olarak tazminat hakkınızı kullanın. İlgili görevlinin, gücü ve geçerliliği yasalar tarafından belirlenmiş avukat kimlik kartınızla işlem yapmaması nedeni ile maddi zarar görebilirsiniz. Yapamadığınız bir işlem nedeni ile vekalet ücreti kaybetmenize neden olabilir.

Bu nedenle yasaların size verdiği bu kimliği kullanmaktan çekinmeyerek ilgili kurumların buna ayak uydurmasını sağlamalısınız.

Avukatlık Ücret Tarifesi 2020 merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

Avukat Kimlik Kartı – 2
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir