Avukatlar Retoriği Nasıl Kullanır

Avukatlar retoriği nasıl kullanır?

Avukatlar retoriği nasıl kullanır?

Retorik mantıklı ve inandırıcı konuşma sanatı olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak antik Yunan’da ortaya çıkmıştır ve sonra ikna etme araçlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır. Batı uygarlığında her ne kadar retorik çalışmalarını en çok geliştirenler edebiyatçılar, filozoflar, dilbilimciler veya şairler olsa da, hukukçuların bir eseri olduğunu da söyleyebiliriz.

Retoriğin gelişmesinde demokrasinin etkin bir rolü vardır. Pers Savaşları ile Atina’da Sicilya tiranlarının ortadan kaldırılması sonucunda özel mülkiyetin geri kazanılması için yeni mahkemeler kurulmuştur. Bununla birlikte davalar açılmıştır. Bu mahkemeler, toplumun her kesiminden kurayla seçilen iki yüz bir yargıçtan oluşmuştur. Yargıçlar, her davada oylarıyla karar vermede mutlak bir güce sahiptir. Böyle bir durumda dava sonucu; konuşmacının yargıçlar önünde söyleviyle yapacağı etkiye, bir başka ifadeyle ikna gücüne dayanmaktadır.

Tarihte Retori ve Avukatlık

Avukatlar ise bir mahkeme salonunda bir dava savunurken; duruşmalarını salondakilere iletmeye yardımcı olmak için sözlü argümanlar hazırlar. Önemli bir davayı baştan belirli bir şekilde çerçevelemeye yardımcı olan faktör; iyi formüle edilmiş bir açılış ifadesidir. Başarılı bir açılış konuşması; retorik unsurları barındırır ve bir avukatın argümanı için iyi bir temel oluşturur. Aynı zamanda; jüri üyelerinin ve hakimlerin avukatın söylediği her şeyi nasıl göreceklerini şekillendirerek, kalıcı bir ilk izlenim yaratmaya olanak sağlar. Bu doğrultuda açılış konuşmaları hukuk alanında önemli bir konumda görülmekle birlikte; sözlü argümanlar yapmak için eldeki kanıtları ve gerçekleri yorumlamak avukatların çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Her iletişimcide olduğu gibi, avukatların açılış konuşmaları oluştururken retorik durumlarını dikkate almaları önemlidir. Bunlara ek olarak, retoriğin amacı hakikatı ortaya çıkarmaktır. Bu sebeple argümantasyon oluşturulabilme, delillendirme, dayanaklandırma veya gerekçelendirme yollarına da başvurmaktadır.

Tarihte Retorik ve Avukatlık

Retorik Strateji

Sonuç olarak; bir avukatın bir retorik stratejiyi nasıl kullanacağı veya seçeceği; kişinin hedef kitlesi (yargıç ve potansiyel jüri), davaya ilişkin gerçekler, kanıtlar ve jüriye bakış gibi çeşitli değişkenlere bağlıdır. Avukatlar, davalarının ilk aşamalarından başlayarak retorik stratejiye büyük önem vermelidir. Daha fazla bilgi ortaya çıktıkça strateji aşamalı olarak gelişmelidir. Basitçe söylemek gerekirse; iyi uygulanan bir retorik strateji ile kapanış argümanında genellikle üstün sonuçlar elde edilmektedir.   

Beyaz Yaka Suçları ve Skandalları konulu blog yazımız için tıklayınız.

Avukatlar retoriği nasıl kullanır?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir