Bilişim Hukuku Nedir - 1

Bilişim Hukuku Nedir

Bilişim hukuku ile ilgili detaylara geçmeden önce Bilişim Nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım.

Bilişim Nedir

Bilişim ve teknoloji, hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan ve hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen ve yaşam konforumuzu arttıran birçok ürün ya da hizmet altında yatan temel kavramlardır.

Sözlükte “Bilişim” Ne Demektir

İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi, informatik.

“Bilişim” kelimesini Türkçeye kazandıran isim Aydın Köksal’dır. Ünlü elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisi ve dilbilimci olan Köksal, aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği’nin onursal başkanıdır. Köksal; bilgisayar, bilişim, donanım, yazılım, veri tabanı gibi yaklaşık 2 bin 500 bilişim terimini Türkçeye kazandırmıştır.

Bilişim Suçları Nedir

Bilişim Hukuku Nedir - 2
Bilişim Hukuku Nedir – 2

Kişinin bilgi ve onayı dışında bilgisayar ortamındaki haklarına ve bilgilerine yasadışı yollardan erişimi “Bilişim Suçu” olarak tanımlanabilir.
Bilişim Suçu Türleri

Buna göre bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık,
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik,
 • Yasadışı Yayınlar,
 • Bilgisayar Sabotajı,
 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim,
 • Hacking,
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı,
 • Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması,
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi,
 • Ticari Sırların Çalınması,
 • Terörist Faaliyetler,

Bilişim Hukuku Nedir

Bilişim Hukuku Nedir - 3
Bilişim Hukuku Nedir – 3

Her geçen gün daha fazla gelişen teknolojiler farklı suç türlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda gelişime en açık olan suç ise bilişim suçlarıdır. Yeni bir teknolojik gelişme tüm dünyaya yayılmakta ve etkilemektedir. Gelişen bu teknoloji ile ülkemizde de yeni bilişim suçları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de bilişim suçlarına yönelik tek bir kanun yoktur. Onun yerine mevcut kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir. Bilişim suçlarına yönelik Türkiye’de ilk yasal metin, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na 1991 yılında eklenen “…bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem…” ibaresidir. Bundan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince birçok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve her yıl düzenli olarak düzenlenmesi planlanan Bilişim Hukuku yaz kampı detayları için bu alana tıklayabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesi

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gonderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşun ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir. Bu suç tipiyle Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin 4. maddesinde on görülen “verilere müdahale” ve 5. maddesinde on görülen “sistemlere müdahale” düzenlemelerine paralellik sağlanmaya çalışılmıştır.

Bilişim Hukuku Nedir - 4
Bilişim Hukuku Nedir – 4

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesi

(1) Değişik:29.06.2005-5377-27.md) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kartı sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı aya kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun. a- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin. b- Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın. c- Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek Fırka: 06.12.2006-5560/11.md) Birinci Fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.” hükmünü amirdir.

Bilgi teknolojisi kanunu, küresel pazarda elektronik bilgilerin toplanması, saklanması ve yayılması için yasal bir çerçeve sunmaktadır.

Kaynak

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir