Hakim ve Savcı Sayıları 2018 -3

Hakim ve Savcı Sayıları 2018

Özellikle 17-25 Aralık ve ardından 15 Temmuz sürecinden yoğun olarak etkilenen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu sürecin başında yaklaşık 15.000 civarında yaklaşık 4 bine yakın ihraç ile tamamladı. Özellikle 15 Temmuz sonrasında yapılan ihraçlar sonrasında, artan iş yükü ve personel başına düşen iş sayısının yükselmesi nedeni; sistemin aksamasına, personelin olağanın üzerinde dosya ile ilgili karar vermek zorunda kalmasına neden oldu.  

Süreç sonrasında alınan önlemler kapsamında yargıya 5 bin üzerinde hakim ve savcı alınarak mevcut yapının 16 bin’ in üzerine çıkması sağlandı ve sistemin normalleşmesi bakımından önemli bir adım atılmış oldu.

Hakim ve Savcı Sayıları 2018 Kaç Oldu

Hakim ve Savcılar Kurulunun, 08 Ağustos 2018 tarihinde paylaşmış olduğu istatiksel verilere baktığımızda, bu tarih itibariyle 5.161 savcı, 12.006 hakim olmak üzere toplam 17.167 hakim ve savcı personelin kadroda yer aldığı açıklandı. Bu rakamlara göre mevcut yapının % 70’ ini hakimler oluştururken, % 30’ u ise savcılardan oluştu.

Hakim ve Savcı Sayıları 2018 -1
Hakim ve Savcı Sayıları 2018 -1

Bu rakamları daha detaylı ele alacak olursak;

Kadroda bulunan 5161 Savcının 4607 si Bay personel iken, sadece 554 kişisi bayan personel olarak yer almaktadır. Bayan savcı personelin genel savcı kadrosu içerisindeki yeri sadece % 10,73 olarak gözükmektedir.

Kadroda bulunan toplam 5161 savcının, 4849’ u Adli Yargı Yargı İlk Derece Mahkemelerinde görev almaktadır. Bölge Adliye mahkemelerindeki savcı sayısı 140, Yargıtay’ da 151 ve Danıştay’ da ise 21 Savcı görev almaktadır. Bayan personel oranlarına bakarsak; mevcut yapı itibariyle kadro durumu bakımından 21 toplam koltuğa sahip olan Danıştay’ da, 12 koltukla yani % 57,14 oranla en fazla orana sahiptirler. Yine toplam yapı itibariyle 140 koltuğun sadece 9 tanesine, diğer bir değişle % 6,43 oranla Bölge Adliye Mahkemelerinde bayan savcıların oranı, diğer mahkemelere göre oransal olarak en düşüktür.

Türkiye genelinde 12.006 olarak görünen hakim sayısının 5140’ ı bayan, 6866’ sı ise bay olarak görünmektedir. Oran olarak ele aldığımızda mevcut yapının % 42,81’ i bayanlardan oluşurken, % 57,19’ u bay personelden oluşmaktadır.

Hakim ve Savcı Sayıları 2018 -2
Hakim ve Savcı Sayıları 2018 -2

Hakim ve Savcı Sayıları 2018 Yılında Dağılımı

Kadroda bulunan toplam 12.006 hakimin, 7288’ i Adli Yargı Yargı İlk Derece Mahkemelerinde görev almaktadır. Bölge Adliye mahkemelerindeki hakim sayısı 1085, İdari Yargı’ da 1287, Bölge İdare mahkemesinde 226, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğünde 8, Yargıtay’ da 959 Danıştay’ da 453, Bakanlık Merkez’ de 387 ve son olarak HSK’ da 198 hakim görev almaktadır. Bayan personel oranlarına bakacak olursak; mevcut yapı itibariyle kadro durumu bakımından 959 toplam koltuğa sahip olan Yargıtay’ da, 597 koltukla yani % 62,25 oranla en fazla orana sahiptirler. Yine toplam yapı itibariyle 198 koltuğun sadece 13 tanesine, diğer bir değişle % 6,57 oranla HSK Hakim Kadro oranı, diğer mahkemelere göre oransal olarak en düşüktür.

2018 yılında Adalet Bakanlığı, Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı Hakimliği (Avukatlıktan Geçiş) alanlarında sınav açtı. 01 Kasım 2018’ de başlayan başvurular 09 Kasım 2018 tarihinde sona erdi ve bu süreç içerisinde Adli Yargı Hakimliğine 19.183, İdari Yargı Hakimliğine 15.794 ve Adli Yargı Hakimliğine (Avukatlıktan Geçiş) 3.962 başvuru yapıldı…

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir