Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta Bilgi Teknolojileri web sitesinde geçen tanımıyla “yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta” olarak tanımlanmaktadır. 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmî Gazetedeki yönetmeliğe göre 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

KEP Kullanım Alanları

Elektronik posta gönderiminde

Elektronik fatura gönderiminde

Resmî yazışmalar ve sözleşmelerin gönderiminde ve daha birçok yazışmalarda kullanılabilmektedir

KEP ile sadece kâğıt yükünden kurtulmanın yanı sıra gönderilen postalarınızın gönderilip gönderilmediği, alıcısına ulaşıp ulaşmadığı hatta okunup okunmadığı bilgilerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Dahası postaya yeniden erişim sağlayabilirsiniz.

KEP Başvuru Süreci

Yukarda belirtilen kişiler PTT’nin resmî web adresine girerek 3 farklı yol ile KEP adresi alabilmektedir.

1.Yol; Kep Ön Başvuru başvuruda bulanacak kişinin T.C. Kimlik numarasını girilerek

2.Yol; Başvuruda bulunacak kişinin elektronik imza veya mobil imzası ile

3.Yol; Bu yol diğerlerinden farklı olarak var olan bir KEP adresini aktife edilerek

Yukarıdaki yollar ile kişi sadece ön başvuruda bulabiliyor. Başvuruyu PTT Müdürlüklerine giderek tamamlaması gerekebiliyor. Tüm bu bilgileri PTT’nin resmî web sitesinden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Online Başvuru ve Ön Başvuru buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

E-Tebligat Nedir? adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir