Roma Tarihine Damga Vurmuş Üç Temel Köle İsyanı

Roma Tarihine Damga Vurmuş Üç Temel Köle İsyanı

Üç Temel Köle İsyanı

Kölelik ve sınıf ayrımcılığı denince akla ilk gelen Roma’dır diye düşünüyorum. Öyle ki Roma Tarihine Damga Vurmuş Üç Temel Köle İsyanı bulunmaktadır. Bunlar; MÖ 139-132 yılları arasında yaşanan Sicilya köle isyanı, MÖ 104-100 yılları arasında gerçekleşen köle savaşları ve MÖ 73-71 yılları arasında İtalya’da gerçekleşen isyanlardır.

roma tarihine damga vurmuş 3 temel köle isyanı 2

İlk Köle İsyanı

Tarihin ilk köle isyanı olarak bilinen Aristokinos ayaklanmasıdır. Pergamon kralı III.Attalos, krallığını yönetecek bir varisi olmadığı için vasiyet olarak krallığını Roma’nın yönetimine bırakır. Lakin bu duruma II.Eumenes’in evlilik dışı oğlu Aristokinos karşı çıkar. Kölelere özgürlük vaadi vererek bir köle isyanı çıkarır. İsyan 4 yıl boyunca sürmüş. Sonunda Aristokinos yakalanmış ve zindana atılmıştır.

Sicilya Ayaklanması

Asından da anlaşılacağı üzere Sicilya’da ortaya çıkan bu isyan. Çok sayıda köle çiftlikte çalışması ve çobanlık yapması için Sicilya’ya gönderilirler. Sayıca oldukça fazla olan kölelerin temel ihtiyaçları olan yemek ve barınma sorunu yaşarlar. Bunun üzerine köleler silahlanırlar. Sicilya halkının desteğini de alan köleler giderek güçlenirler. Aynı zamanda İtalya’da da köle ayaklanması başlar. İsyan MÖ 132 yılında konsül Publuis Rupilius’un komutasındaki Roma askerleri tarafından bastırılmıştır.

roma tarihine damga vurmuş 3 temel köle isyanı 3

Spartaküs İsyanı

Roma tarihine damga vurmuş üç temel köle isyanlardan biri olan Spartaküs İsyanı M.Ö 73 yılında gerçekleşmiştir. Roma ordusu tarafından esir alınan Trakyalı Spartaküs, Capua’daki Batiatus okuluna gladyatör olması için satılmıştır. Spartaküs aldığı eğitimler ile kendi zekâ ve becerilerini de birleştirerek başarılı bir lider olur. Batiatus’daki tüm köleler ile kaçmayı başarır. Ardından Venüs dağlarının eteklerinde kölelerden kendine bir ordu kurar. Spartaküs’ün amacı Roma sınırlarından çıkıp esir olarak alındığı Trakya’ya dönmek ve özgür bir hayat sürmektir. Fakat isyana önderlik eden Galyalı Crixus’un ganimet hırsı Spartaküs ile yolları ayırmasına neden olmuştur. Spartaküs elinde kalan ordu ile mecburen Roma’da kalmaya devam eder. Bu sırada Crixus’un ordusu Roma askerleri tarafından yenilgiye uğratılmış ve Cricus’un arenada savaştırılarak öldürülmüştür. Bunu duyan Spartaküs intikam için yönünü güneye çevirir.

Spartaküs girdiği savaşlardan ordusunun yıprandığını fark eder ve Roma’dan kaçmak için korsanlar ile anlaşır. Fakat korsanların ihaneti ile Crassus’un ordularının tuzağına düşerler ve katledilirler. Böylelikle isyan bastırılmış olmasına rağmen 3 yıl sürmüştür. Bu süreçte ağır otorite sarsılması yaşayan Roma köleliğe daha sıkı kurallar getirir.

Tarihe damga vuran bu isyanlar başarılı olmasa da zaman içinde tekrarlanmıştır. İsyan boyunca geçen sürede devletler otorite kaybetmiş ve zamanla kölelik son bulmuştur. Ama maalesef köleliğin devam ettiği ülkeler hala var.

Köleliğin Kaldırılması konulu blog yazımız için tıklayınız.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir