Toplum 5.0 -3

Toplum 5.0 Nedir

Teknoloji devi olan olarak bilenen Japonya’da Shinzo Abe tarafından ortaya çıkan bu kavram nedir öğreneceğiz ama önce 5.0’a nasıl gelindi bir ona bakalım.

Toplum 1.0: Avcı Toplayıcı: İlk insan ile ortaya çıkmıştır.

Toplum 2.0: Tarım Toplumu: Tahmini olarak M.Ö 9000 yıllarında Neolitik Çağda ortaya çıkmıştır.

Toplum 3.0: Endüstri Toplumu: Sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır.

Toplum 4.0: Bilgi Toplumu: Bilgisayarın keşfi ile ortaya çıkmıştır.

Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum: 2017 yıllarında yapay zeka ile ortaya çıkmıştır.

Toplum 5.0 -2
Toplum 5.0 -2

Nedir Toplum 5.0 İnsan merkezli bir toplum olup sosyal sorun çözümü ile ekonomik ilerlemeyi, siber uzayı ve fiziki alanı bütünüyle birleştiren bir sistemle dengelemektedir.

Toplum 5.0 ile Ne Hedefleniyor?

  • Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek
  • Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi
  • Nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması
  • Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi

Toplum 5.0 ile kırılması düşünülen 5 duvar vardır.

  1. Hukuk Sistemindeki Engeller
  2. Nesnelerin Dijitalleşmesindeki Bilimsel Boşluklar
  3. Kalifiye Personel Eksikliği
  4. Toplumsal Direnç
  5. Sosyo-Politik Önyargılar

Toplum 5.0 ile otonomlaşma giderek artacak gibi görünüyor. Bu ilerleme kimiler için işsizlik yaratacağı düşüncesi uyandırırken kimileri için bu durum korkulduğu kadar etkileyici olmadığı yönünde.

Toplum 5.0 - 1
Toplum 5.0 – 1

Toplum 5.0 ile kırılması düşünülen 5 duvara dönmek istiyorum. Toplum 5.0 şuan için bir hedef olup bu hedef için ilerlenen yolda aşılması gereken belli başlı bariyerler bulunmaktadır. Bu maddelerin tek tek üzerinde durarak nasıl bir engel var bu 5.0 için bakalım.

Toplum 5.0 ile Kırılması Düşünülen Beş Duvar

Hukuk Sistemindeki Engeller: Gelişen ve değişen dünyada var olan yasal düzenlemelerin bu teknolojinin gerisinde kalacağı ve yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Nitekim bu düşüncede haksız sayılmazlar. Çünkü mevcut düzendeki yasalar çok yakın zamanda yeterli gelmeyecektir. Bu bir duvar olup yıkılması gerekmektedir. Peki nasıl? Hükümetler, ulusal stratejilerini oluşturup entegre ederek geleceğe hazır nitelikte yasalar geliştirmeli ve tüm bireyler yeni toplum yapısına ve ekonomiye dahil edilmeli.

Nesnelerin Dijitalleşmesindeki Bilimsel Boşluklar: Yeterli miktarda bilim bilgisi olmaması teknoloji açısından ilerlemeyi yavaşlatır veya durdurur. Bu yüzden daha çok bu tür bilgilerin eğitimin içerisine alınması ve doğru şekilde aktarılması gerekmektedir.

Kalifiye Personel Eksikliği: Teknolojinin hızla gelişmesi ile çalışan personelinde bu teknolojiye yetmesi ve bilgisini eş değerde tutması gerekmektedir. Teknolojiye uzak olan kişilerin maalesef çalışma hayatında giderek azalacağını göreceksiniz.

Toplumsal Direnç: Her ne kadar toplum yeni çıkan teknolojiyi merak edip adapte olmak istese de alışkanlıklardan dolayı bazen bu gerçekleşememektedir. Eski sistem ile çalışma hayatını sürdürmekte direnen birçok kişi ve kurum varlığı sürdürmektedir.

Sosyo – Politik Önyargılar: İnsanların teknolojiye bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini ve teknolojiyi tehdit değil yardımcı olarak görmeleri gerekmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir