2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

14 Aralıkta Resmi Gazete de 2023 yılından itibaren geçerli olacak asgari bilirkişi ücretleri yayınlandı.

Bu Tarifeye göre verilecek asgari bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için580,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için580,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için580,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için960,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için770,00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için1.160,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için960,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için580,00 TL
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için580,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.220,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 1.540,00 TL

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük.

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı.

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre.

ç) İnceleme için geçirilen süre.

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı asgari bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı asgari bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019 adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir