Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019

Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019

Gider avansı hesaplamasında kullanılan maddelerden biri olan Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019’a ait rakamlar Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ayın son günü Resmi gazetede yayınlandı.

30 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete sayı 30789 tebliğine göre adli ve idari yargı alanında her türlü bilirkişi ücretleri aşağıdaki tarife esas alınarak belirlenecektir.

Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir. Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri

İşte Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019

Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019 - 2
Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019 – 2
a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 220,00 ₺
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 ₺
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 ₺
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365,00 ₺
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00 ₺
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440,00 ₺
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365,00 ₺
g) Cumhuriyet başsavcılarında yürütülen soruşturmalar için 220,00 ₺
ğ) Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 220,00 ₺
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365,00 ₺
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440,00 ₺
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 465,00 ₺
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 580,00 ₺
Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019 - 3
Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019 – 3

Yukarıda yer alan açıklamalar 30.05.2019 tarihli ve 30789 numaralı Resmi Gazete‘den alıntı olarak paylaşılmıştır.

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir.

  • Bilirkişi vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşan güçlük,
  • Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
  • Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
  • İnceleme için geçirilen süre,
  • İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması, görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetini gerektirmesi halinde bu tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir. Resmî Gazete tebliğine ve maddelerine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190530-3.htm

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir