bilirkisi-ucret-tarifesi-2017-2

Bilirkişi Ücret Tarifesi 2017

Gider avansı hesaplama konusunda ihtiyaç duyulacak olan veriler biri olan Bilirkişi Ücret Tarifesi 2017 rakamları, 1 ekim 2016 tarihli ve 29955 numaralı Resmi Gazete ‘de, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Gider avansı hesaplama konusunda kullanılan yedi farklı maddeden biri olan Bilirkişi Ücret Tarifesi  2017 verileri aşağıda yer alan açıklama şeklinde Resmi Gazete ‘de yayınlandı.

İşte Bilirkişi Ücret Tarifesi 2017 

bilirkisi-ucret-tarifesi-2017

bilirkisi-ucret-tarifesi-2017

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 4 – (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 TL
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL
ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL

 

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

MADDE 7 – (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 9 – (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 10 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarifeler

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki tarifeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. a) 30/9/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.
 2. b) 28/9/2014 tarihli ve 29133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.
 3. c) 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

ç) 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

 1. d) 30/9/2011 tarihli ve 28070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yukarıda yer alan açıklamalar 01.10.2016 tarihli ve 29955 numaralı Resmi Gazete ‘den alıntı olarak paylaşılmıştır.
adalet-bakanligi-bilirkisi-ucret-tarifesi-2017

adalet-bakanligi-bilirkisi-ucret-tarifesi-2017

Bilirkişi Ücret Tarifesi 2015 doğrultusunda yayınlanan veriler ışığında kısa bir özetleme yapmak gerekirse;

 • Bilirkişi Ücret Tarifesi başvuru yapacağınız mahkemeye göre farklılık göstermektedir.
  Mahkeme Türü Bilirkişi Ücreti
  Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 ₺
  İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 ₺
  Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 ₺
  Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 ₺
  İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 ₺
  Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 ₺
  Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 ₺
  Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 ₺
  Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 ₺
 • Bilirkişi sayısına göre yukarıda yer alan sayılar, bilirkişi sayısı ile çarpılarak gider avansı hesabına dahil edilir. Örneğin, Sulh hukuk mahkemesinde görülen bir dava veya iş için 2 adet bilirkişi kullanıldıysa, toplam bedel 165,00 x 2 = 330,00 TL şeklinde düzenlenir.
 • Son olarak hakim yukarıda yer alan bilirkişi ücretlerini düzenleyebilir. Duruma göre bilirkişi ücret tarifesi verileri içinde rakamları arttırabilir ve indirebilir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir