tanik-ucret-tarifesi-2017

Tanık Ücret Tarifesi 2017

30 Aralık 2016 günü, 29934 sayılı Resmi Gazete yayınında yer alan 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi gereğince, tanık ücret tarifesi 2017 rakamları netlik kazanmış oldu. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan tanık ücret tarifesi, 2016 yılına küçük bir zam aldı. Geçtiğimiz yıl 15.00 TL ile 35.00 TL arasında değişine ücret, bu yıl 15,00 TL ile 37,25 TL aralığına çekildi. Adalat Bakanlığı tarafından yayımlanan Tanık Ücret Tarifesi 2017 bilgileri aşağıdaki şekilde yer aldı.

Tanık Ücret Tarifesi 2017

tanik-ucret-tarifesi-2017-3

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 37,25 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

tanik-ucret-tarifesi-2017-4

Tanık Ücret Tarifesi 2017 doğrultusunda yayınlanan veriler ışığında kısa bir özetleme yapmak gerekirse;

  • Tanık Ücret Tarifesi 2017 çerçevesinde, tanığa 15,00 TL ile 37,25 TL arasında bir ücret ödenir.
  • Bu ücretin yanı sıra, tanık eğer seyahat yapmak durumunda kalıyor ise, tüm seyahat ve konaklama masrafları da ayrıca ödenmektedir.
  • Tanık Ücret Tarifesi içinde kesin ve net veriler olmadığı için, tanık için harcanacak masraflar göz önünde bulundurularak gider avansı hesaplaması yapılmalıdır. Örneğin, bir tanığın masrafı 15,00 TL tutabilir, ancak seyahat eden bir tanığın masrafı size 95,00 TL ve hatta daha da üzerine mal olabilir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir