Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015

31 Aralık 2014 çarşamba günü ile beraber Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişti. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bir çok alanda değişim oldu. Avukatlık ücretlerinde problem yaşamamak adına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015’e dikkat edin.

İşte Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015

 

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 210,00 TL
Takip eden her saat için 110,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 400,00 TL
Takip eden her saat için 210,00 TL
3. Yazılı danışma için 400,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 300,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 400,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.200,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.200,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 300,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 500,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 2.200,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 1.000,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 4.300,00 TL
b) Duruşmalı ise 7.500,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar 250,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 750,00 TL
2. Anonim şirketlerde 1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 300,00 TL
b) Duruşmalı ise 400,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 550,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.100,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 750,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.100,00 TL
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 750,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 250,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 300,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 500,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 300,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 450,00 TL
6. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 750,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.200,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.000,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.000,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
14. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 900,00 TL
15. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 750,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.500,00 TL
16. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için 750,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.500,00 TL
17. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 3.000,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 1.500,00 TL
b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 1.100,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 1.100,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 5.000,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde 3.000,00 TL
Duruşmasız işlerde 1.500,00 TL
c) Diğer dava ve işler 3.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 30.000,00 TL için % 12,00
2. Sonra gelen 40.000,00 TL için % 11,00
3. Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8,00
4. Sonra gelen 250.000,00 TL için % 6,00
5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4,00
6. Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3,00
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,50
8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015 işte yukarıda ki tabloda olduğu gibi şekillendi. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ‘nin tüm avukatlara faydalı olması dileği ile.

TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015

TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015

3 cevaplar
 1. Av.veli
  Av.veli says:

  Genel tabloyu paylasmissiniz. Cok tesemkur ederiz. Avukat asgari ucret tarifesinde ne gibi degisimler var. detayli olarak aciklamaniz mumkun olur mu?

  Yanıtla
  • McAdmin
   McAdmin says:

   Sayın Veli Bey,
   Genel anlamda çok büyük değişimlerin yer almadığı bu yıl ki avukat asgari ücret tarifesinde sadece genel rakam sıralamasında değişimler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, icra takiplerinde 30.000 TL – 70.000 TL aralığı bu yıl 30.000 TL – 80.000 TL olarak değişim gösterdi. Bunun yanı sıra icra sabit giderlerde de bir takım değişimlerin meydana geldiğini hatırlatmak isteriz.
   Saygılarımızla,

   Yanıtla
 2. önemli
  önemli says:

  Merhaba arkadaşlar,
  yazı içerisinde avukat arkadaşlarımızın ve çalışanların gözünden kaçmış olabilecek bir konuyu dipnot olarak geçmek istedim. İcra dosyaları açılışlarında 250 tl ve altı olan vekalet ücretlerinde yeni bir değişim var. Vekalet ücreti asıl alacağı geçemez kuralı tekrar uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl asıl alacak + faizler üzerinden hesaplanan vekalet ücreti, 250 tl ve altı olan vekalet ücretlerinde asıl alacağı geçemez kuralı tekrar uygulanmaya başladı.
  Tüm dostlara yeni avukatlık asgari ücret tarifesinin hayırlısı olması dileği ile

  Yanıtla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir