Tanık-Ücret-Tarifesi-2018

Tanık Ücret Tarifesi 2018

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete yayınında yer alan 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi gereğince, Tanık Ücret Tarifesi 2018 rakamları netlik kazanmış oldu.

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Tanık-Ücret-Tarifesi-2018-3

Tanık-Ücret-Tarifesi-2018-3

Tanık Ücret Tarifesi 2018 doğrultusunda yayınlanan veriler ışığında kısa bir özetleme yapmak gerekirse;

  • Tanık Ücret Tarifesi 2018 çerçevesinde, tanığa 15,00 TL ile 40,00 TL arasında bir ücret ödenir.
  • Bu ücretin yanı sıra, tanık eğer seyahat yapmak durumunda kalıyor ise, tüm seyahat ve konaklama masrafları da ayrıca ödenmektedir.
  • Tanık Ücret Tarifesi içinde kesin ve net veriler olmadığı için, tanık için harcanacak masraflar göz önünde bulundurularak gider avansı hesaplaması yapılmalıdır. Örneğin, bir tanığın masrafı 15,00 TL tutabilir, ancak seyahat eden bir tanığın masrafı size 100,00 TL ve hatta daha da üzerine mal olabilir.
Tanık-Ücret-Tarifesi-2018-4

Tanık-Ücret-Tarifesi-2018-4

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir