Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler

Stratejinin formülasyonu için en çok kullanılan araçlardan ilki ünlü Amerikalı stratejik yönetim uzmanı Michael Porter’ın 5 rekabetçi güç analizi ve ikincisi yine Porter’ın 4 adet rekabetçi stratejisidir. Her işletme tarafından kullanılabilecek üçüncü strateji şekli işleri çeşitlendirmedir. Dördüncü strateji ise BCG matrisi olarak da adlandırılan Boston Consulting Group (BCG) adlı yönetim danışmanlığı şirketi tarafından bulunan basit ama etkili bir strateji oluşturma aracıdır. BCG matrisi ile ilgili açıklama aşağıda verilmektedir.

Porter’ın 5 rekabetçi güç analizine göre işletme stratejileri işletmenin dış çevresindeki rekabetçi güçlere göre şekillenirler. Bu güçler aşağıdaki gibidir.

  • Sektöre yeni giren rakiplerden kaynaklanabilecek tehdit,
  • Tedarikçilerin pazarlık gücü,
  • Satıcıların pazarlık gücü,
  • Esas ürün veya hizmet yerine geçebilecek ikame ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek tehdit,
  • Rakipler arasındaki rekabetçi çekişme,

Porter, bu 5 rekabetçi güç karşısında işletmelerin sadece 4 rekabetçi strateji oluşturabileceğini söyler.

Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler Nelerdir

Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler -2

Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler -2

Maliyet Liderliği Stratejisi

Temel amaç maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları rakiplerden aşağıya çekmek ve böylece daha geniş bir pazar yaratmaktır. Hukuk büroları açısından düşünüldüğünde tüm hizmetlerde verilebilecek en düşük fiyatları verip çok sayıda müvekkile hizmet sunmak isteyen bir büro buna örnek olabilir.

Farklılaştırma Stratejisi

Rakiplerin sunduklarına göre daha gelişkin ve özellikli ürün ve hizmetler sunarak daha geniş bir pazarı hedeflemek. Yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkillere hukukun hemen her alanındaki hizmetleri teknolojiyi de kullanarak veren hukuk büroları buna örnek verilebilir.
Maliyet odaklı strateji: Maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları rakiplerden aşağıya çekerek dar bir pazarı hedeflemek. Bu strateji genellikle az sayıdaki hizmeti diğer tüm benzerlerine göre daha uygun fiyatlarla veren bir hukuk bürosunun stratejisi olabilir.

Farklılaştırma Odaklı Strateji

Rakiplerin sunduklarına göre daha gelişkin ve özellikli ürün ve hizmetler sunarak dar bir pazarı hedeflemek. Burada sunulan hizmetin özellikli olması dolayısıyla daha pahalı olması beklenir. Örneğin karmaşık yönleri olan sınırlar ötesi bir şirket satın alma işi veya karmaşık yönleri olan bir finansal yeniden yapılandırma işinde hukuki görüş vermek ve tarafların ilgili davalarını görmek bu tip stratejiye örnek olarak verilebilir.

Bu analizlerin dışında işletmeler tek hizmet ve ürün satmak veya değişik iş alanlarına girip risklerini en aza indirmeyi de seçebilirler. Değişik iş alanlarına girip yatırım yapmanın 2 yolu vardır. Birincisi birbirleriyle ilişkisi olmayan değişik iş alanlarında yatırım yapmak diğeri de birbirleriyle ilintili iş alanlarında yatırım yapmaktır. Bu stratejilerde amaç iş riskini azaltmak, yönetimde verimlilik sağlamak, sinerji yaratmaktır. (toplamın parçaların bir araya getirilmesinden daha büyük olması). Aşağıda gösterilen Boston Consulting Grup tarafından hazırlanan matris, kâr sorumluluğu olan iş birimlerinin işin büyüme oranı ve pazar payına göre değerlendirilmesini içerir. Genellikle kurumlar hızlı büyüyen pazarlardaki büyük pazar payları ile daha başarılı olurlar. Pazar Büyüme oranı yüksek ve alçak olmak üzere 2 kategoriye ayrılmıştır. Pazar Payı da yüksek ve alçak olmak üzere 2 kategoriye ayrılmıştır. Bu analiz bir hukuk bürosunda üzerinde çalışılan farklı hukuk alanlarının gelir ve kârlılığını böyle bir matriste değerlendirmek için kullanılabilir.

Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler -3

Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler -3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir