İşletmedeki Kurum Kültürü -1

İşletmedeki Kurum Kültürü

Kurum kültürü bir işletmede gelişen ve işletmede çalışanların davranışlarını yönlendiren ortak paylaşılan inanç ve değerler sistemidir. Kurumu ve kişileri birbirine bağlayan görünmez bir yapıştırıcı gibi düşünülebilir. Kurum kültürü çeşitli işletmelerde risk alma önceliği, çalışanlara davranış, takım oyunu, kurallar, çatışma, eleştiri ve ödüllendirme uygulamalarının farklılığıyla kendisini gösterir. Kültür bir işletmede oluşurken genellikle kurucuların davranış ve düşüncelerini yansıtır.

Bazı işletme kültürleri aile gibi bir organizasyona sahiptir. Çalışanlar arasında dayanışma, uzlaşma ile kararların alınması, iş memnuniyeti, çalışanların kararlara dahil edilerek bağlılığın artırılması önde gelir. Müşteriler ortak gibi görülürler. Bazı işletme kültürlerinde ise yaratıcılığa ve pazardaki yeniliklere çabuk uyum sağlayıp hızlı karar vermeye odaklanılır. Çalışanların risk alması cesaretlendirilir. Bu tip işletme kültürleri sürekli değişim içinde bulunan endüstriler için uygundur.

İşletmedeki Kurum Kültürü -2

İşletmedeki Kurum Kültürü -2

Pazara bağlı işletme kültüründe ise müşteriler, üretkenlik ve kârlılık çalışanların önünde gelir. Hedeflerini tutturan çalışanlar ödüllendirilirken başarılı olamayanlar elenirler. Rekabetçi pazarlarda yer alan işletmelerin kültürlerinin çoğu bu şekilde agresif ve rekabetçidir.

Hiyerarşik işletme kültürlerinde ise yönetim, yapılandırılmış bir iş ortamı ve kontrol mekanizmalarını oluşturarak işlerin zamanında, verimli ve kaliteli yapılmasını sağlamaya çalışır. Eski ve büyük işletmelerin bir kısmında bu tip bir kültür vardır.

Bir işletmenin başarısını uzun dönemde değiştirebilen kurum kültürünün 4 önemli işlevi vardır.

1. Kurum çalışanlarına aidiyet hissi verir.

2. Çalışanların çoğunun bağlılığını sağlar.

3. Toplumsal sistemdeki dengeyi kurar.

4. Çalışanların davranışlarını kurum kültürüne uygun olarak şekillendirir.

Yüksek Performansı Etkileyebilecek İşletmedeki Kurum Kültürü

İşletmedeki Kurum Kültürü -3

İşletmedeki Kurum Kültürü -3

Hangi tip kurum kültürlerinin bir işletmenin ekonomik performansını rekabet ve kârlılık açısından olumlu etkileyebileceği önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmalarda bir kurumun güçlü bir kültürü varsa bunun başarıyı olumlu etkileyeceğidir. Güçlü kültür çalışanlarının amaçlarına inandıkları için işletmenin değerlerine uygun hareket etmesidir. Bir diğer unsur da bir kurumun kültürünün işletmenin iş ortamına uygun olmasıdır. İş ortamı, güçlü kültüre sahip işletmelerin başarılı olmasını destekliyorsa bu durum pozitif katkı sağlar. En etkili kurumlar ise kültürleri dış ekonomik çevreye uyum sağlama yeteneği yüksek olan işletmelerdir. Hukuk büroları açısından değerlendirecek olursak hızla değişen hukuki, ekonomik ve teknolojik ortamda doğru kararları hızlı alma kültürü olan bürolar avantajlı olacaklardır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir