Hukuk Bürolarının Şirketleşme Nedenleri -2

Hukuk Bürolarının Şirketleşme Nedenleri

İhtiyaç ve taleplerin zaman içerisinde değişmesi ve gelişmesi Avukatlık mesleğinde de birçok değişimlere sebep olmuştur. Eski tek tabanca uzman avukatların yerine günümüzde şirketlerin ve müvekkillerin gün geçtikçe artan taleplerini, rapor isteklerini karşılayabilmek amacıyla avukatlık ortakları ya da çok sayıda avukatın, çeşitli kademelerde çalıştığı büyük hukuk büroları büyüyen bir eğilim olarak hukuk sektöründe aslan paylarını almaya başlamıştır. Şirketler ve bankalar işlerini vereceği hukuk bürosunun artık departmanlara ayrılmasına ve yeterli sayıda çalışanları olmasına dikkat etmektedir. Tabi ki bu çalışan sayısında ki artışlar eğer kullanılan bir hukuk otomasyon sistemi yoksa işin ve verilen hizmetin kalitesinin ölçülenebilir olmasını ortadan kaldırmaktadır.

Şirketleşme mantığı da işte tam bu nokta da ortaya çıkmaktadır. Çalışan sayıları artıkça verilen hizmet kalitesini de düşürmeden aynı standart üstünde yürütmek personel sirkülasyonların da verilen hizmette bir değişikliğe uğramaması ihtiyacı, Yükselen personel sayısına bağlantılı artan ofis genel giderlerinin analizi bütçeleme tahminlerine doğan ihtiyaçlar ve hukuk sektöründeki eğilimlerin ve müvekkil yaklaşımlarının analizinin yapılması ihtiyaçları genel olarak iyi bir işletme yöneticisi ihtiyacını da doğurmaktadır. Büro sahipleri ve ortakları gelişen bu ihtiyaçlar neticesinde bir danışmanlık hizmeti alarak yol haritalarını oluşturmakta ikincil bir adım olarak da hukuk bürolarına profesyonel bir idari yönetici almaktalar. Üçüncü ve son adım olarak bütün bu mekanizmayı yani çalışanları, yapılan işlerin kalitesini, performansını ve yürütülen bütün operasyon sonucunda bizlere sağladığı gelir oranını hesaplamak için KolayOfis gibi bir hukuk otomasyon sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.

Hukuk Bürolarının Şirketleşme Nedenleri

Peki Büyüme yolundaki bir hukuk bürosu hangi doğru adımları atarak zaman ve para kaybının önüne geçebilir. Bakış açınızı tamamen değiştirmeniz gerekmektedir biraz eskide kalan ‘’benim iyi bir hukukçu olmam sayesinde kazanılan davalar başarı oranımı göstermektedir’’ düşüncesi artık şirketler tarafından tek başına bir başarı ölçüt olarak görülmemektedir. Yapılan iş safahatları ve istedikleri raporların zamanında kendilerine ulaşması verilen dosyaların kapatılma süreleri gibi birçok ölçütün toplamı artık performans değerlendirmelerinde başarıyı getirmektedir. Öncelikli olarak kullandığınız KolayOfis hukuk otomasyonu ile personel iş gruplarınızdaki personellerinizin kendi departmanları içerisinde, üstlerinde ki iş yüklerinin ve diğer mesai arkadaşlarının üstlerindeki iş yüklerini karşılaştırmanız ve

Hukuk Bürolarının Şirketleşme Nedenleri -3

performansını ölçümleri ile şirkete sağladığı katkıları hesaplamanız gerekmektedir. Call Center personelleri kendi içlerinde yaptıkları işlere göre değerlendirilmelidir misal olarak kendi içlerinde karşılaştırma değerlendirmesi yaparak günde kaç görüşme yaptıkları ve yaptıkları bu görüşmelerin kaçının tahsilat sözüne döndüğü oranlarının karşılaştırmaları gibi, Aynı uygulama icra katipleri, dava katipleri, sekretarya ve avukatlar içinde uygulanıp ofis idaresinden sorumlu yöneticinin bu performans raporlarına göre personel idaresini sağlaması. Bürolarda büyük bir performans artışı getirirken maliyetleri de optimize etmektedir. Personel sirkülasyonlarından etkilenmemek için personellerin yaptıkları işlerin sistem üzerinden takip edilebilir olması gerekmektedir böylece gerekli anlarda doğru müdahaleler ile işler aksamadan yürümeye devam edebilecektir. Personel ve yönetsel sorumluluklarını yetki devri ile azaltan büro sahipleri bir gemi kaptanı gibi bürosunu doğru denizlere yüzdürebilmesi için yönetim raporlarını tek bir tuş ile alabilmesi gerekmektedir. KolayOfis üst yönetim raporlarında tek bir sayfada grafikli olarak Yıllara ve aylara göre büro gelirleri ve giderleri hangi dava türlerinden ne kadar kazanç elde ettikleri danışmanlık hizmetlerinden aylara ve yıllara göre kazanç oranları, yıllara ve aylara göre her ay kaç tane yeni müvekkil kazandıkları, internet üzerinden web portal ile kendiliğinde gelen müvekkil sayıları ve bunların davaya dönüşme oranlarını büro genel giderlerinin neler kalem bazlı aylara ve yıllara göre neler olduğu bilgilerini yorumlayarak, büronun yönetimi ile ilgili daha doğru kararlar almayı sağlayabilmektedir.

İşte bu adımların hepsini doğru şekilde atan bürolar hormonsuz bir şekilde sağlıklı bir büyüme ile başarılarını ve büyüme hızlarını istikrar içerisinde sürdürebilmektedir

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir