Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem -1

Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem

Hukuk bürolarında yeni işlerin alınması, mevcut müvekkillerin işlerinin tutulması kadar zor olduğu bir vaka. Buna bir de alacakları toplamadaki zorluk eklenince büroları mali açıdan yönetmenin zorluğu ortaya çıkıyor. Çoğu durumda, bir müvekkilin birden fazla farklı ücrete tabi işleri olabilir. Bu durumda müvekkil ayrımında alacakları takip etmek için hem bu ayrı işlerin mali açıdan takibi hem de toplamda müvekkilin tüm alacaklarının ne kadar sürede ödendiğinin takibi gerekir.

Her ayrı işin toplam tutarı ve tahsil edilme süresi farklı olabileceğinden sadece tahsil edilen güne bakarak şu kadar günde ödeme yapılmış demek doğru bir analiz olmaz. Örneğin; müvekkil küçük boyutlu bir iş için 1.000 TL’yi üzerinde anlaşılan günden 20 gün sonra, bir başka iş için de 10.000 TL’yi de 60 gün sonra ödediyse bu müvekkilin ortalama tahsilat süresi 40 gün (20+60) / 2 demek 1.000 TL ile 10.000 TL’yi bir ölçüde eşit tutmak demektir.

 

Aşağıda aktarılan yöntem ise alacakların ödenmesinde ortalama tahsilat süresini hesaplarken aynı müvekkile ait ayrı tutardaki işlerin ödenme süreleri yanı sıra tutarlarını da dikkate alır. Unutmayalım ki mali yönetim ilkesine göre geç ödenen büyük bir meblağın olums

Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem -2

Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem -2

uz etkisi erken ödenen küçük bir meblağın olumsuz etkisinden daha fazladır.

Aşağıdaki tabloda bir müvekkilin üzerinde anlaşılan iş tutarlarını ödeme sözünden ne kadar süre sonra ödediği gösterilmektedir. Ödeme sözünü işin bitiminden sonra ödemenin yapılması için anlaşılan gün olduğunu varsayıyoruz. Ödeme süresi, müvekkile ödeme bildiriminden ödemenin yapıldığı tarihe kadarki süre hesaplanarak bulunur. Ödeme yapıldığı gün de Serbest Meslek Makbuzu kesildiğini varsayıyoruz. Aşağıdaki örnekte tutarlarının tamamının ödendiği varsayılmıştır. Tutarları ayrı ayrı hesaba almaz isek ortalama tahsilat süresi 40 gün olarak hesaplanır.

Müvekkil XYZ
  Ödeme Süresi Tutar
Hukuk İşi-1 20 gün 2.000 TL
Hukuk İşi-2 30 gün 10.000 TL
Hukuk İşi-2 70 gün 50.000 TL
 Toplam 62.000 TL
Ortalama Süre 40 gün (20+30+70 ) /3  

 

Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem

Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem -3

Alacak Takibinde Farklı Bir Yöntem -3

Ağırlıklı ortalama ödeme süresini hesaplarken ödemelerin tutarı da dikkate alınmaktadır. Aynı müvekkilin ağırlıklı ortalama ödeme süresi hesaplanırken bu sefer aşağıdaki tablodaki gibi bir formül kullanılmıştır. Bu formülde her bir ödeme tutarı ödeme süresi ile çarpılır. Bu çarpımın toplamı da toplam tahsilat tutarına bölünür.  Her bir ödeme için hesaplanan bu değerler toplanır ve toplamı ağırlıklı ortalama ödeme süresini verir.

(Ödeme Süresi X Tutar)/ Toplam Tutar
Müvekkil XYZ Ödeme Süresi Tutar Ağırlıklı Ortalama Tahsilat Süresi Toplam Tahsilattaki Pay
Hukuk İşi-1 20 gün 2.000 TL 0,65 %3
Hukuk İşi-2 30 gün 10.000 TL 4,84 %16
Hukuk İşi-2 70 gün 50.000 TL 56,45 %81
Toplam 62.000 TL  
Ortalama Süre 40 gün   61,94 gün
Ağırlıklı Ortalama Ödeme Süresi

Ortalama tahsilat süresi 40 gün iken ağırlıklı ortalama tahsilat süresi 61,94 gün olarak hesaplanmaktadır. 20 günde ödenen 2.000 TL toplam tutarın %3’ünü oluşturduğundan ağırlıklı ortalama ödeme süresine olumlu etkisi 50.000 TL’ye göre daha az olmaktadır.

Aynı müvekkilin birbirinden farklı meblağlarının ödendiği durumlarda ödeme sürelerini doğru değerlendirme metotlarından en başta geleni ödeme meblağlarını da dikkate alarak ağırlıklı ortalama ödeme sürelerini hesaplamaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir