Girdi yapan Reşat Eraksoy

Hukuk Bürolarında Bilgi İşlem Uygulamaları

Özellikle son 10 yılda teknolojinin kullanımı hukuk hizmetlerine çok olumlu etki yapmıştır. Bilgisayarlar, ağ yapıları, mobil haberleşme ve bilgi işlem sistemleri genel olarak hukuk profesyonellerinin hukuk hizmetlerini verme ve büro yönetme şeklini tamamen değiştirmiştir. Teknoloji, verimliliği artırmasına, iletişimi geliştirmesine ve belgeleri, belgeler içindeki anahtar sözcükleri araştırmayı ve bulmayı kolaylaştırmasına rağmen belli bir bütçe ayrılmasını gerektirmektedir. […]

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı

Bir hukuk bürosunda gelirin ortaklara paylaşımında kritik noktalardan birisi de net gelir veya kâr tanımı üzerinde birleşmek veya dağıtım miktarını buna göre belirlemektir. Verginin dağıtılabilir kâr üzerindeki etkisi bu analizlerde yer almamıştır. Bütün hesaplamaların vergi öncesi olduğu düşünülebilir. Hukuk büroları farklı kâr dağıtım yöntemleri uygularlar Bu yöntemler farklı sonuçlar verir çünkü farklı muhasebe teknikleri kullanırlar. […]

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar

Kademeli ortaklık yapısı ortak gruplarının performans ve ortaklara yapılacak ödemeler açısından ayrımının yapılabilmesini sağlar. Hissedar ortaklıktan önceki ortaklık yapısına genellikle maaşlı ortaklık denilir. Burada önemli olan ayrım sadece hissedar ortakların büronun gerçek sahipleri olmasıdır. Maaşlı ortak kademesinde birçok farklı konumda avukat olabilir. Örneğin bürolar bu kademeyi avukatlar arasından terfi edip hisse sahibi ortak olmadan önceki […]

Avukatlık Ortaklıklarında Genel Eğilimler

Kurucu ortak olarak değil de bir avukat olarak bir hukuk bürosunda çalışmaya başlayıp ortak olan avukatlar istisnai durumlar dışında ortak olarak kalırlar. Genellikle kurucu ortaklar aralarına yeni ortakları büronun finansal göstergeleri iyi durumda olduğu sürece kabul ederler. Bir büroda uzun süre çalışıp ortak olmak istemeyen veya ortaklığa uygun görülmeyen avukatlar çok büyük olasılıkla bürodan ayrılırlar. […]

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama

Bir hukuk bürosunda uzun dönemli planlama yapmak, uzun dönemde ihtiyaçları, buna göre yatırım ve avukat ihtiyacını belirlemek, ortakların uzun dönemli gelir ve kâr hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için plan yapmak demektir. Geleceğe yönelik plan yapabilmek için bürolar gelecekte oluşabilecek çeşitli senaryoların sonuçlarını tahmin etmeye çalışmalıdırlar. Bu tahminleme gelecek olaylara dair varsayımların yansıtıldığı finansal hesaplamalara dayanır. Finansal tahminlerin […]

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi

Bir hukuk bürosu genellikle büronun tahmin edilmiş net gelirini gösteren operasyonel bütçe hazırlayabilir. Bunun yanı sıra, büronun kullanımı için daha detaylı bir nakit ihtiyacı bütçesi gerekir. Nakit bütçesinde operasyonel bütçe girdi olarak kullanılır ama nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması da dikkate alınır. Nakit bütçesi genellikle aylık hazırlanır. Bir hukuk bürosunun nakit ihtiyaçları bütçesi genellikle aşağıdaki […]

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları

Hukuk bürolarında nakit döngüsünün sağlıklı işlemesi için alacakların zamanında tahsil edilmesi elzemdir. Alacak tutarı, müvekkile ödeme talebi gönderilmiş ama henüz tahsil edilmemiş tutarları gösterir. Faturalanan ve henüz tahsil edilmeyen tutarlar için en kötü ihtimali de değerlendirerek tahsil edilemeyecek bir kısım ayırmak gerçekçi olacaktır. Aşağıda alacak tutarları hazırlanmış örnek bir tablo görebilirsiniz. 2017 2016 Yılın başında […]

Hukuk İşleri Saatleri Yazımı

Hukuk bürolarında müvekkil için üretilen saatlerin bir sisteme girilmesi öncelikle müvekkillere faturalamak için yapılır. Saat girişleri, (başka bir ifade ile zaman girdileri) müvekkile fatura etmenin yanısıra başka sebepler için de kullanılabilir. Zaman girdileri avukatların hangi işlerle uğraştıklarının takibi, belirlenmiş işlerde az veya çok zaman harcayıp harcamadıklarının anlaşılması, avukatların bir dönem boyunca karşılaştırmalı olarak ne kadar […]

Hukuk Bürolarında İş Akışı

Hukuk bürolarında yapılan işler yeni müvekkillerin veya mevcut müvekkillerin projelerinden oluşmaktadır. İşlerin akışı büronun iş geliştirme faaliyetleriyle başlar. Hukuk bürolarının yaptığı en önemli iş geliştirme faaliyeti ise yapılan işin kalitesidir. Bu sebeple kaliteli üretilen işin ileriye dönük yatırım ve en büyük pazarlama unsuru olarak görülmesi gerekir. Yapılan iş geliştirme faaliyetlerinin sonucunda müvekkillerle karşılıklı olarak koşullarda […]

Hukuk Bürosu Ana Süreçleri

Hukuk bürolarında 5 temel ve birbirleriyle ilişkili süreç vardır. Diğer süreçler bu süreçlerin kapsamında veya destek süreçlerdir. İş süreçleri belirli bir amaca yönelik olan ve girdilerin (kullanılan kaynakların, ihtiyaç duyulan bilginin) işlenerek çıktıların (müvekkil talebinin yerine getirilmesi) meydana geldiği iş faaliyetleri dizisidir. 1. Süreç: İş Geliştirme   Hukuk bürolarında avukatlık yasası gereğince reklam y apılmamasına […]