Hukuk Bürolarında İş Akışı -1

Hukuk Bürolarında İş Akışı

Hukuk bürolarında yapılan işler yeni müvekkillerin veya mevcut müvekkillerin projelerinden oluşmaktadır. İşlerin akışı büronun iş geliştirme faaliyetleriyle başlar. Hukuk bürolarının yaptığı en önemli iş geliştirme faaliyeti ise yapılan işin kalitesidir. Bu sebeple kaliteli üretilen işin ileriye dönük yatırım ve en büyük pazarlama unsuru olarak görülmesi gerekir. Yapılan iş geliştirme faaliyetlerinin sonucunda müvekkillerle karşılıklı olarak koşullarda anlaşılmakta ve projeler üzerinde çalışılmaktadır. Ve her ay sonunda müvekkilden yapılan işin karşılığı alınmaktadır. İşlerin akışı, iş geliştirme çalışmalarından başlamaktadır. Müvekkilin memnuniyetinin sağlanarak yeni işlerin tekrar büroya kazandırılması ve bu arada sürekli olarak yapılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle süreklilik arz etmektedir. İş akışında önemli olan husus, projeler üzerinde çalışanların, müvekkile gönderimi yapılan iş biriminin sonucundan sorumlu olmasının yanı sıra iş birimi üretilirken yapılması gereken faaliyetlerden de sorumlu olmasıdır.

Hukuk büroları, iş ilişkisi gereği müvekkillere hizmetlerini sunmaktadır. Bunun da karşılığını müvekkilden almaktadır. İş ilişkisinin karşılıklı olarak tarafları memnun etmesi için üretilen kaliteli işe karşılık müvekkilden alacağın zamanında tahsilatı ve müvekkil işiyle ilgili iş akışına dair faaliyetlerin yapılması gereklidir.(hukuki faaliyetlerin zaman girdisi yönetim sistemine girişleri, bilgilendirme, yönlendirme). Bu süreçte hem müvekkili hem de büroyu memnun etmek büro çalışanlarının görevidir.

Hukuk Bürolarında İş Akışı Nasıl Olmalıdır

Hukuk Bürolarında İş Akışı -2

Hukuk Bürolarında İş Akışı -2

İş akışında diğer bir husus da işlerin yapılma yöntemidir. İşler çalışma grupları içinde gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple grup yönetiminin unsurları olan; iş dağılımında dengeli davranma, işlerin kontrolü, grup üyelerinin motivasyonu, geri bildirim, iletişimin sürekli olması, işlerin koordinasyonu her projede gerçekleştirilmelidir. İşlerin gruptakilere paylaştırıldığı ve belli bir başlangıcı ve bitişi olan faaliyetlerden oluşan çalışma grubu işlerinin de proje yönetimi esaslarını kullanarak yapılması önemlidir.

Bilgi açısından da bilgiyi tekrar kullanmak, erişmek ve saklamak amacıyla, yazışmaların elektronik ve kağıt ortamında dosyalanması ve elektronik/kağıt ortamındaki bilgilerin aynı olması gereklidir. Büronun yaptığı işlerde kullandığı tek araç bilgidir. Bilginin bir sonraki işte kullanılarak daha kaliteli ve daha etkin iş yapılması için iki koşul vardır. Biri doğru bilgi kullanma yöntemi diğeri de doğru bilgi saklama yöntemidir. Bilginin mümkün olabildiğince sınıflandırılması, arasında ilişkilerin kurulması, bilgi iletişiminde uyulması gereken kurallar kullanma yöntemini oluşturur. Doğru bilgi saklama yöntemi de büro içinde oluşturulan bilgi saklama kurallarından oluşur.

Hukuk Bürolarında İş Akışı Nelere Dikkat Edilmelidir

Hukuk Bürolarında İş Akışı -3

Hukuk Bürolarında İş Akışı -3

İş akışı, tanımı gereği işlerin bir noktadan başlaması ve belirlenmiş değerlendirme unsurlarına göre verilen kararlarla sonuca doğru sınırlı sürede ulaşılmasıdır. İşlerde sınırlı kaynaklar kullanılır ve işin akışı önceden oluşturulan yönteme göre gerçekleştirilir. Sınırlı kaynak iş için ayrılan süre ve insan kaynağıdır. Belirlenen iş akışının dışında işlerin yapılması, gereğinden fazla kişiye bilgi aktarılması veya gereğinden az kişiyle bilgi paylaşılması, işler için ayrılması gereken büro kaynağının etkin kullanılmaması demektir.

Faaliyetleri gerçekleştirirken kaynakların sınırlı olduğu ve işletme açısından istenen sonucun kaynakları etkin kullanarak kaliteli iş üretmek ve müvekkil memnuniyeti sağlamak olduğu bilinmelidir. Kaynakları etkin kullanmak için de işlerin birbirlerine bağlı olduğu ve akışta bir işin geç yapılmasının veya eksik bırakılmasının tüm işin sonucunu etkileyeceği sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir