Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar -1

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar

Kademeli ortaklık yapısı ortak gruplarının performans ve ortaklara yapılacak ödemeler açısından ayrımının yapılabilmesini sağlar. Hissedar ortaklıktan önceki ortaklık yapısına genellikle maaşlı ortaklık denilir. Burada önemli olan ayrım sadece hissedar ortakların büronun gerçek sahipleri olmasıdır.

Maaşlı ortak kademesinde birçok farklı konumda avukat olabilir. Örneğin bürolar bu kademeyi avukatlar arasından terfi edip hisse sahibi ortak olmadan önceki kademe olarak değerlendirebilecekleri gibi, başka bürolardan transfer ile gelen avukatlar, hissedar ortalıktan maaşlı ortaklığa dönen avukatlar ve ortak olması uygun görülmeyip bu kademede sürekli kalan avukatları bile bu kademede bulundurabilirler. Başarılı kademe sistemleri olan bürolar ortaklığa giden başarılı avukatlarla az performanslı avukatları aynı kademede tutmazlar. Bu bürolar maaşlı ortaklık statüsünün değerli olduğunu ve ciddi bir profesyonel başarı olduğunu bilirler. Geleceği olan bir avukatın az performanslı avukatlarla aynı kademede olması yanlış bir mesaj verebilir. Dışarıdan transfer edilen ortaklara bazen sözleşmeli ortak adı verilebilir. Hissedar ortaklıktan maaşlı ortaklığa dönen avukatlara ise hissesini iade etmiş avukat denilebilir. Maaşlı ortaklık genellikle genç ortak kademesidir ve bu tanıma uygun avukatlar bu kademeye yükseltilir.

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar Yapısı Nasıl Olmalıdır

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar -2

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar -2

Maaşlı ortaklık kademesi geçici veya sürekli olabilir. Geçici olduğunda genellikle hissedar ortaklığa giden bir yoldur. Sürekli olduğunda ise hissedar ortaklık yerine gelinebilecek en son noktadır. Her iki durumda da bu kademede kalma süresi büronun avukatı değerlendirmesine bağlıdır. Geçici süre 2-4 yıl arasında sürebilir. Bu süre avukatların iş geliştirme gayretlerini artırmasına ve büronun vakit varken avukatı değerlendirmesini sağlar. Genellikle hissedar ortak ile maaşlı ortak arasındaki en belirgin fark iş geliştirme başarısıdır. Avukatları ortaklığa terfi ettirirken de değerlendirilen kriterlerden önde geleni iş geliştirme potansiyelidir.

Bürolar maaş ve ortaklığa eklenecek sermaye gibi konularda maaşlı ortak ve hissedar ortaklar arasında ayırım yapar. Bu farklılıklar genellikle dış dünyada müvekkil tarafından anlaşılmaz. Büro müvekkilleri açısından kartvizitinde ortak yazan bir avukat maaşlı ortak olsa da müvekkil tarafından bu bilinmez ve müvekkil açısından hissedar ortak da olsa durum çok değişmez. Eğer büro bu unvanı bir avukata verdiyse uzman bir hukukçu büroyu müvekkil nezdinde temsil ediyor demektir. Bir çok büroda sadece üst yönetim kimin maaşlı kimin hissedar ortak olduğunu bilir.

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar Yapısı

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar -3

Hukuk Bürolarında Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar -3

Statüye bağlı olarak değişen operasyonel alanlara dair bilgi aşağıda verilmiştir:

Oy Verme

Günümüzde birçok hukuk bürosu yönetimde her ortağın oyunun alınmasını gerektirmeyen şirket modeli uygulamaya çalışır. Yine de bir çok firma kararlarda ortakların oyunu arar. Genellikle maaşlı ortakların alacağı aylık ücret ve kâr payları, hissedar ortaklığa terfi gibi konularda oy verme hakları yoktur.
Sermaye: Çoğunlukla sadece kâr ortakları sermaye koyarlar. Bazı bürolarda hissedar ortakların çok miktarda, maaşlı ortakların da az miktada sermaye koyması yöntemi uygulanır.

Maaş ödemesi

Birçok büroda maaşlı ortakların maaşları garanti edilmiştir. Bu garantinin üzerine maaşlı ortaklar büronun mali durumuna ve ortağın kişisel performansına bağlı olarak prim alabilirler. Az sayıda büroda ise maaşlı ortaklar ile hissedar ortaklar arasında bir kademe daha olur. Bu kademe sınırlı hissedar ortaklar olarak adlandırılır. Sınırlı hissedar ortaklar ile maaşlı ortaklar arasındaki fark sınırlı hissedar ortakların maaşlarının bir kısmının (örneğin %75’inin) sabit, diğer kısmının (örneğin %25’inin) büronun mali durumuna göre değişken olmasıdır. Büro mali açıdan iyi performans gösterirse %25’lik değişken kısımdan yüksek getiri elde edilebilir. Mali durum çok iyi değilse bu durumda belirlenen maaşın sadece %75’inin alınma ihtimali vardır. Bu tip bir uygulama her ay düzenli kâr payı alan hissedar ortaklara bile uygulanabilir. Bu düzenlemenin faydası avukatlık döneminde olduğu gibi ortakların maaş alma rahatlığı ile kendilerini çalışan gibi hissetmelerinin önüne geçmektir.

Genellikle maaşlı ortağın maaşı en kıdemli avukat ile en düşük hissedar ortak maaşı arasında olur. Bazı durumlarda prim ödemeleri de dikkate alındığında maaşlı ortaklar bazı hissedar ortaklardan daha fazla bile kazanabilirler.

Maaşlı ortaklar büronun sahibi olmadıklarından hissedar ortaklarda olduğu gibi büroya karşı yükümlülükleri (kıdem tazminatlarının ödenmesi, vergi yükümlülüğü,vb.) yoktur. Maaşlı ortakların diğer ortaklar gibi mali raporlara erişimleri vardır ama bazı durumlarda hissedar ortakların aldığı kar payı bilgisi hariç tutulabilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir