Hukuk Bürolarında İnsan Kaynakları Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli

Hukuk bürolarının da dahil olduğu sektöre literatürde profesyonel hizmet sektörü denilmektedir. Profesyonel hizmetler sektörünün diğer sektörlere göre en büyük ayrım noktası uzman profesyonellerin ortak çalışarak başarıyı kazanabilecekleri bir yapı olmasıdır. Çok ünlü Amerikalı bir hukuk bürosu yönetici ortağının dediği gibi “Benim şirketimin aktifleri her gün sabah ofise gelir ve akşam da evlerine giderler”. Profesyonel hizmetler sektörünün varlıkları bankada duran sermaye ve nakit değil, şirket çalışanlarıdır.

Özellikle hukuk sektörünün diğer sektörlere göre farkı çalışanlarının bağımsız yapabilecekleri bir mesleklerinin olması, büronun başarılı olabilmesi için uzman insan gücüne ihtiyacının olması, bu uzmanların ancak büroda yıllar içinde yaptıkları avukatlık işleri ile yetişebilecek olmalarıdır. Sermayedarın örnek verilecek olursa bir üretim işletmesi kurduğunda ortaya koyduğu sermaye, üretim araçları hukuk bürolarında başarının olmazsa olmaz şartları değildir. Hukuk bürosu başarılı olmak için iyi avukatları elinde tutmalı ve müşterilere verdiği hizmetin kalitesinin sürekliliğini sağlamalıdır. Hizmet kalitesini artırmak ve kurucu avukatın hedeflediği gelire ulaşması, kurucu avukatın kendisi ile birlikte çalışan avukatlarının iş üzerinde iyi yetişmelerine, motivasyonlarının yüksek olmasına, büroda çalışmaktan mutlu olmalarına bağlıdır.

Hukuk Bürolarında İnsan Kaynakları Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli

Hukuk Bürolarında İnsan Kaynakları Yönetimi-2.jpg

Benim şirketimin aktifleri her gün sabah ofise gelir ve akşam da evlerine giderler.

Bir hukuk bürosunun iyi işleyen bir insan kaynakları yönetim sistemi için öncelikle beklentilerinin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Avukatlardan beklenenlerin belirlenmiş olması, bu beklenenleri karşılayabilmesi için avukatlarda sınanması gereken yetkinlikler önceden bilinmelidir. Bu sayede, büronun beklentilerine ve büronun kurum kültürüne olabildiğince uygun adaylar ile işe başlamak daha sonra bu avukatların uzun süre büroda çalışmasını garantileyecektir. İşe başladıktan sonra avukatların yetişmesini sağlayacak bir eğitim sisteminin olması, avukatlara kendilerini geliştirebilecek iş ortamının sağlanması, genç yaşta avukatlara müvekkil önünde kendilerini gösterme fırsatının verilmesi, insiyatif kullanmalarının sağlanması ve teşvik edilmesi, başarılı olan avukatlara daha çabuk ödül verilmesi ve daha hızlı yükseltilmeleri geliştirici bir insan kaynakları sisteminin parçasıdır.

Özellikle hukuk bürolarında insan kaynakları sisteminin dayandığı husus Kıdem ve Performans Yönetim sistemidir. Hukuk büroları için önemli bir kavram olan kıdem, avukatın avukatlık tecrübesini ve bu tecrübeye bağlı ünvanını gösterir. Bu ünvan haliyle öncelikle büro için insan kaynakları yönetimi açısından anlam ifade eder. Mesleki anlamda tüm avukatlar ruhsat aldıklarında eşit sayılmalarına rağmen tecrübeleri, yönetim ve müvekkil ilişkileri becerileri, iş geliştirme kapasiteleri gibi kriterlere göre bürolarında bir derecelendirmeye tabi olabilirler. Bu da doğal olarak ileride kendisine ortak yapmayı düşündüğü avukatları seçmek isteyen büro açısından bir değerlendirme ve derecelendirme sistemini gerekli kılar. Bu sistem kısaca kıdem ve performans yönetim sistemi olarak adlandırılabilir.

Kıdem ve Performans Yönetim Sistemi

Hukuk Bürolarında İnsan Kaynakları Yönetimi-3.jpg

Kıdem ve Performans Yönetim Sisteminde ilk aşamada avukatlardan mesleğe ve işletme yönetimine özgü beklentiler belirlenir. Hukuki teknik bilginin hukuk işlerine uygulanabilme ve hukuk problemlerine çözüm bulma yeteneği, iş kalitesinde süreklilik, takım çalışmasına uyum, mesleki bilgisini geliştirme genellikle mesleğin ilk aşamalarında avukatlardan beklenen performans kriterleri olarak tanımlanır. Avukatların kıdemleri arttıkça müvekkil ilişkilerini geliştirme, daha genç avukatları eğitme ve yetiştirme, iş geliştirme yeteneği, yönetim becerilerinin geliştirilmesi gibi ek performans kriterleri başarılı olup olmadıklarını saptamada kullanılır.

Sonuç olarak başarılı bir insan kaynakları yönetim sistemini uygulayan bürolar; büro bünyesine alacağı avukatlarda aradığı özellikleri tanımlamış ve bu özelliklere göre avukat alımını yapan, bünyesine aldığı avukatların eğitim ve gelişiminden sorumlu olarak davranan, başarılı avukatları ödüllendirecek kıdem ve performans sistemini uygulayan, en önemlisi de avukatların çalışırken mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir ortamı yaratan bürolardır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir