Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -1

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi

Bir hukuk bürosu genellikle büronun tahmin edilmiş net gelirini gösteren operasyonel bütçe hazırlayabilir. Bunun yanı sıra, büronun kullanımı için daha detaylı bir nakit ihtiyacı bütçesi gerekir. Nakit bütçesinde operasyonel bütçe girdi olarak kullanılır ama nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması da dikkate alınır. Nakit bütçesi genellikle aylık hazırlanır. Bir hukuk bürosunun nakit ihtiyaçları bütçesi genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur.

  1. Ortaklara kâr dağıtımları,
  2. Satın alımlar,
  3. Mesleki hizmetler karşılığında edinilen nakit,
  4. Banka kredileri,
  5. Nakit dengesi,

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi Nasıl Yapılır

Ortaklara Kâr Dağıtımları

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -5

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -5

Ortaklara kâr dağıtımına karar verirken büro, yıl içinde oluşacak kâr miktarını önceden tahmin etmeli, her ortağa kıdem ve hisse oranına göre dağıtımı yapılacak ödeme miktarını belirlemeli ve dağıtım miktarının üzerinde oluşan kâr miktarının ne zaman ödeneceğine karar vermelidir. Çoğu büro yıl içinde kârlılık durumunda oluşabilecek artış ve azalışların olabileceğini öngörerek ortaklara dağıtılacak aylık miktarı az tutmaya çalışır. Yıl sonunda oluşacak net kârlılık durumuna göre yıl sonunda ortaklara kâr aktarılır. Kâr aktarımı yapılırken bir sonraki yıl ödenecek vergiler, kıdem tazminatı fonu ve olası büyük giderler için belli bir parasal tutarın ayrılması gerekir. Eldeki nakit durumu, kısa ve orta vadedeki yükümlülükler, kısa ve orta vadede üretilecek nakit dikkate alınarak kâr dağıtımı yapılmalıdır.

Satın Alımlar

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -2

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -2

Satın alımlara bütçe yapılırken karar verilmeli ve bu alımların zamanlaması ve maliyeti belirlenmelidir.

Mesleki Hizmetler Karşılığında Edinilen Nakit

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -3

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -3

Mesleki hizmetler karşılığında elde edilen nakit, operasyon bütçesinin sonuçlarına göre oluşur. Operasyonlardan elde edilecek nakiti tahmin ederken büro aylık olarak değişen avukatlık ücreti gelirini tahmin etmelidir. Müvekkiller yıl sonuna doğru gider bütçelerini tamamlamak ve bir sonraki yıla ödemelerini sarkıtmamak için birikmiş borçlarını ödeme eğilimindedirler. Bu sebeple planlanabilir ödemelerin de nakit girişlerini dikkate alınarak planlanması uygun olur. Maaş ve kira ödemeleri gibi nakit çıkışları ise zorunludur ve dönemleri değiştirilemez.

Banka Kredileri

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -6

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -6

Büro bir yatırım veya önemli miktarda satın alım yapacaksa banka kredisi kullanabilir. Bu durumda aylık ödenecek banka kredi miktarı, operasyonda elde edilen nakit ile karşılanmış olur. Bazı durumlarda ise dönemsel olarak müvekkil alacaklarının gecikmesi sebebiyle kısa dönemli banka kredisi kullanılabilir.

Nakit Dengesi

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -4

Hukuk Bürolarında Nakit Bütçesi -4

Nakit dengesini tahmin ederken büro her zaman ihtiyaçlar için günlük kullanılabilir durumdaki minimum nakit miktarını hesaplamak durumundadır. Bu hesaplama yapılırken alacakların ödenmesinde yavaşlığın olduğu aylar dikkate alınmalıdır.

Aşağıdaki çizelgede bir hukuk bürosunun 3’er aylık önemli nakit gereksinimleri bütçesi gösterilmiştir. İşletme ve maaş giderlerinin dönem içinde işletme sermayesiyle karşılandığı varsayılmıştır.

Bu örnekte ortaklara 3 aylık dönemlerde hemen hemen eşit dağıtım yapıldığı, satın alımların yılın ortasında gerçekleştirildiği, alacakların çoğunun yılın son 3 ayında ödendiği, banka kredilerinin de büronun nakit ihtiyaçları ile operasyonlardan elde edilecek nakit arasındaki farkı kapatmak ve ihtiyaç duyulacak günlük nakit tutarını karşılamak için kısa dönemli kullanıldığı varsayılmıştır.

XYZ Hukuk Bürosu Nakit İhtiyaçları Bütçesi

 

Yıl

1.Çeyrek Dönem

2. Çeyrek Dönem

3.Çeyrek Dönem

4.Çeyrek Dönem

Nakit İhtiyacı
Ortaklara kâr dağıtımları ve diğer Büro harcamaları (9.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (3.000.000)
Büyük ölçekli satın alımlar ve planlanmayan masraflar (1.000.000) ____-____ (500.000)    (500.000) _____-____
(10.000.000) (2.000.000) (2.500.000) (2.500.000) (3.000.000)
Nakit Kaynakları
Operasyonlardan elde edilen nakit 10.000.000 2.000.000 2.500.000 2.400.000 3.100.000
Banka Kredileri 100.000 0 0 100.000 0
10.100.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 3.100.000
 
Nakit Dengesi
Artış 100.000 0 0 0 100.000
Dönem Başlangıcı durumu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu durumu 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000

Not: Banka kredisinin bir sonraki yılın başında yani 4.çeyrek dönemin sonunda ödeneceği varsayılmıştır.

Nakit bütçesi genellikle bütçe yapan büroların ilk önceliği olmaz. Halbuki eldeki naktin yetersiz olması bir işletme için felaket, yeterli olması ise bir nimettir! Nakit akışına göre mali kararları alabilmek için yukarıda açıklanan prensiplere göre hareket etmek gerekir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir