Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -1

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama

Bir hukuk bürosunda uzun dönemli planlama yapmak, uzun dönemde ihtiyaçları, buna göre yatırım ve avukat ihtiyacını belirlemek, ortakların uzun dönemli gelir ve kâr hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için plan yapmak demektir. Geleceğe yönelik plan yapabilmek için bürolar gelecekte oluşabilecek çeşitli senaryoların sonuçlarını tahmin etmeye çalışmalıdırlar. Bu tahminleme gelecek olaylara dair varsayımların yansıtıldığı finansal hesaplamalara dayanır. Finansal tahminlerin yapılabilmesi için aşağıdaki planlamaların yapılması gerekir:

  1. Stratejik Planlama,
  2. Çalışan Planlaması,
  3. Operasyon Planlaması,
  4. Sermaye İhtiyacı Planlaması,

Stratejik Planlama

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -2

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -2

Strateji rekabet karşısında başarı olma planıdır. Taktikten ayrılır. Taktik daha çok stratejinin uygulanmasına ayrılırken strateji tüm planın yapılması sürecidir. Bir hukuk bürosu finansal hesaplamalara girdi sağlayacak büro stratejik planını oluştururken hizmet verilecek pazarın tanımlanmasını ve büyüme odağını belirlemelidir. Bu adımlar büronun uzun dönemli planını oluştururlar.

Pazarın Tanımlanması

Hukuk bürosu hizmetleri için potansiyel pazarın 3 açıdan incelenebileceğini varsayalım
a. Mevcut müvekkillere verilecek hizmetlerin yaygınlaştırılması
b. Yeni hizmet alanlarında hukuki hizmet verilerek kapsamın genişletilmesi
c. Uluslararası alanda hizmet verebilecek yeni çalışma grupları oluşturulması

Büro her potansiyel Pazar segmentini aşağıdaki sorulara göre değerlendirebilir:
a. Yeni hizmetler için müvekkil talebi var mı?
b. Yeni hizmet yeterince iş yaratacak mı?
c. Yeni verilecek hizmetler avukatlar tarafından çalışmaya değer ve ödüllendirici bulunacak mı?
d. Yeni hizmet gelecekte kârlı operasyon imkanı verecek mi?

Büyüme Odağı

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -3

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -3

Büro verdiği hukuk hizmetleri için potansiyel pazarı tanımlayıp değerlendirdikten sonra bu hizmetlerin neler olması gerektiği konusunda dikkatli bir seçim yapmalı ve büyüme için en çok umut vaad eden alanları seçmeli ve bu alanlara yatırım yapmalıdır. Örneğin Şirketler hukuku konusunda çalışan bir büro aşağıdaki stratejik planı uygulayabilir.
1. Şirketler Hukuku hizmetlerinin kapsamını genişletmek
2. Büronun avukat sayısını artırmak
3. Uyuşmazlık grubunu genişletmek
4. Vergi Hukuku grubunu kurmak

Finansal hesaplamaları yapabilmek için tüm bu planlar sonucunda büronun yaklaşık ne kadar büyüyeceğini tahmin etmek gerekir. (Örneğin %10)

Çalışan Planlaması

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -4

Hukuk Bürolarında Uzun Dönemli Planlama -4

Büro, stratejik planın avukat ve idari kadro ihtiyacını artırma veya azaltma yönünde bir sonuca varıp varmayacağını değerlendirmelidir. Bu da bir çalışan planlaması yaparak gerçekleştirilebilir. Plan, avukatlar ve idari kadro çalışanları gibi iki ayrı çalışan grubu ihtiyacını ortaya çıkarmalıdır.

Avukat İhtiyacı Planlaması

Bir sonraki dönem için gereken avukat ihtiyacı ve bu avukatların tecrübe düzeyini belirlerken büro aşağıdaki etkenleri dikkate almalıdır.
(1) Avukat sayısı olarak ihtiyaç duyulan büyüme oranı
(2) Ortak başına düşen avukat sayısının belirlenmesi
(3) Ortaklık için avukatların doldurması gereken kıdem yılı süresi
(4) Ortaklığa kabul edilen avukat sayısı
(5) Avukat ayrılmalarının tahmini oranı
(6) Yeni alınacak avukat sayısındaki tahminler

Avukat ihtiyacı planı yukarıdaki etkenlere göre hesaplanır ve her avukatın bir üst kıdeme geçeceği varsayımıyla hazırlanabilir. Kıdem ayrıca bir üst maaş bandını da belirlediğinden bu durumda olabilecek en yüksek avukatlık giderine göre plan yapılmış olur.

Bu planlamalar sonucunda hukuk bürosu çeşitli senaryolara göre hem gelirini hem giderini tahmin edebileceği çalışmalarının temelini hazırlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir