Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -1

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı

Bir hukuk bürosunda gelirin ortaklara paylaşımında kritik noktalardan birisi de net gelir veya kâr tanımı üzerinde birleşmek veya dağıtım miktarını buna göre belirlemektir. Verginin dağıtılabilir kâr üzerindeki etkisi bu analizlerde yer almamıştır. Bütün hesaplamaların vergi öncesi olduğu düşünülebilir.

Hukuk büroları farklı kâr dağıtım yöntemleri uygularlar Bu yöntemler farklı sonuçlar verir çünkü farklı muhasebe teknikleri kullanırlar. Resmi defterlerin tutulması için Türkiye Muhasebe Standartları uygulansa da ortakların kâr dağıtım süreci yönetimin vereceği karara göre belirlenen farklı finansal hesaplama yöntemleri ile belirlenebilir. Resmi muhasebe sisteminden farklı olabileceği için bu metotlara hesaplama yöntemi denilecektir.

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı Farklı Hesaplama Yöntemleri

Bu yöntemler 3 genel sınıfta incelenebilir.

  • Tahsilata/Nakde dayalı hesaplama yöntemi
  • Tahakkuk esasına dayalı hesaplama yöntemi
  •  Karma hesaplama yöntemi

Tahsilata – Nakde Dayalı Hesaplama Yöntemi

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -2

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -2

Bu yöntemde gelirin oluşması için verilen hizmetin tahsilatının gerçekleşmesi gerekir. Giderlerin oluşması için de gider ödemelerinin yapılması gerekir. Bazı hukuk büroları kâr dağıtım oranlarında kullanmak üzere demirbaşları büro varlığı sınıfına alıp bunları amortismana tabi tutarak nakite dayalı sistemi bir ölçüde değiştirerek kullanırlar. Örneğin bir şirket aracı alınırsa aracı satın almak için ödenen tüm tutar gider yazılmaz. Şirket aracı için her yıl ayrılan amortisman gider olarak yazılır.

Bu yöntemin avantajı nakde dayandığı için basitliği ve açıklığıdır. Dezavantajı ise fatura edilmeyen ve tahsil edilmeyen avukatlık ücretlerinden ortaklara pay verilmemesidir.

Tahakkuk Esasına Dayalı Hesaplama Yöntemi

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -3

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -3

Bu yöntemde gelirin oluşması için verilen hizmetin oluşması gerekir. Örneğin aylık olarak anlaşılan bir müvekkil için tüm ay yapılan hukuk hizmetleri ay sonunda tamamlandığında büro bu gelire hak kazanır. Çoğu hukuk bürosu bu hizmete dair faturayı gönderdiğinde geliri kaydeder. Giderler ise yükümlülükler oluştuğunda kaydedilir. Örneğin tüm yıl için yılın başında bir sigorta ödemesi yapıldıysa giderin her ay eşit oluştuğu esasıyla, sigorta bedeli ödeme yapıldığında değil de 12 eşit ödeme yapılacakmış gibi giderlere yansıtılır. Bazı bürolarda tahakkuk esası düzenlenerek kullanılır. Örneğin tahsil edilmeyen hizmet gelirleri kaydedilirken, verilmiş hizmetlere dair henüz gönderimi yapılmamış faturalar gelir olarak kaydedilmez.

Tahakkuk esasına dayalı yöntemin avantajı, ortakların tahsil edilmiş olsun olmasın büronun kazandığı tüm gelirler üzerinden kar paylarını almış olmalarıdır. Böyle bir yöntemin dezavantajı ise ortakların faturaları zamanında göndermek tahsilat toplamak zorunluluklarını kaldırmak ve bu sebeple nakit sıkışıklığına düşme tehlikesi olabilir. Ortakların kar dağıtım oranları nakit esasına göre belirlendiğinde tahsilatlar ve faturaların zamanında gönderimi daha düzenli olmaktadır.

Bir diğer dezavantaj ise bu tip farklı yöntemler kullanıldığında vergi hesaplama amaçlı tutulan gelir-gider hesaplarıyla ortaklara yapılacak kar dağıtım amaçlı tutulan gelir-gider hesapları arasında fark oluşmasıdır. Bu durumda da her ortağa aradaki farkın anlatılması gerekir.

Karma Hesaplama Yöntemi

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -4

Hukuk Bürolarında Dağıtılabilir Kar ve Kar Tanımı -4

Bazı bürolarda nakit esaslı yöntemin düzenlenmiş hali ile nakit esaslı gelir ve tahakkuk esaslı gelir arasındaki farkın bir kısmının gelir olarak kaydedilmesi yöntemi kullanılır. Nakit esasına dayalı yöntemde hesaplanana ek olarak gelir; fatura edilmeyen ve henüz tahsil edilmeyen alacakların bir oranı olarak hesaplanır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir