Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma

Belli bir dönemde bir işletme başarılı olsa bile geleceğine yatırım yapmak durumundadır. Bunun için teknolojik yeniliklere yatırım yapmalı, katma değerini artırmalı ayrıca çalışanlarını eğiterek veya yeni çalışanlarını daha nitelikli seçerek daha iyi ürünler sunmaya devam etmelidir. Kurduğu işletmede kurumsallığı ve gelişmeyi, eğitimler, buna uygun kurulan iç düzenlemeler ve teknoloji ile güvence altına almalıdır. Geleceğe yapılacak bu yatırımların da yönetilmesi gereği açıktır.

Öyleyse kâr amacı güden bir hukuk bürosu da yönetimin bu unsurlarını yerine getirmeye çalışacaktır. Sunacağı hizmetler için müvekkillere kendini tanıtacak, verdiği hukuk hizmetleri müvekkillerin tekrar iş istemesini sağlayacak, istenen hizmetleri sunmak için iç organizasyonunu ve değer yaratma zincirini yani iş süreçlerini yönetecek, tüm bu işlemler sonucunda karlılığını gözetecek, yeni yatırımlar için finansal kaynaklarını ayıracak, iş sonuçlarını ölçümleyip kalitesini artırmaya çalışacak ve tüm sistemi öğrenen bir organizasyon haline getirmeye çalışarak çalışanlarını geliştirmek, eğitmek için olanaklarını kullanacaktır.

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma-3

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma-3

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir yönetim modelinin kurulması hukuk bürosunda kurumsallaşmayı beraberinde getirir. Kurumsallaşma ise büro organizasyonunun kişilerden bağımsız olarak yapılandırılması, sistemin kurallarının yazılı olarak ortaya konulması, yapılar arasındaki ilişkilerin tanımlanmış olması ve tüm işleyişin ne şekilde kontrol edileceğinin belirlenmesi demektir. Kurumsallaşma ayrıca büyüyen ve farklı coğrafi bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler için vazgeçilmez nitelik taşır. Alınan kararların ve kararların iletilme şekli kişilere bağımlı kalmayıp önceden ortak olarak üzerinde anlaşılan kurallar çerçevesinde yapılır.

Hukuk bürosunda işlerin yapılma şeklinin kurumsallaşma ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi isteniyorsa öncelikle yönetim yapısının şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerekir. Ayrıca büroyu yönetme sorumluluğunun kişilere paylaştırılması, her çalışana sorumluluğuna göre yetki verilmesi, çalışanların kendi alanlarındaki işleri yaparken inisiyatif tanınması büroyu kurumsal yapıya yaklaştırır.

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma-2

Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma-2

Bir hukuk bürosunun kişilere bağlı olmadan yönetilebilmesinin en önemli koşullarından biri bilginin kolaylıkla erişilebilir ve kategorize edilmiş halde olmasıdır. Bir doküman yönetim sisteminde önceden her müvekkil için yapılmış çalışmalara tüm avukatlarca kolaylıkla erişilebiliyorsa, dosyalardaki işlerin özetleri ve sonuçları rapor olarak bulunuyorsa, referans kitaplar büronun kütüphanesinde yer alıyorsa, büroya özgü iş yapma şekilleri, iş süreçleri, büroya özgü kullanılan kontrol listeleri, dosyalama formatı, yazışma şablonları gibi büronun kurum olarak varlığını şekillendiren tüm bilgi dağarcığına her avukat tarafından kolaylıkla erişilebiliyorsa hukuk bürosu her şeyin eski çalışanlara sorulduğu yer olmaktan çıkmış ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş demektir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir