Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi -2

Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi

Çağdaş işletmelerdeki önemli konulardan birisi de organizasyonel davranışların çalışan ve işletme yararına nasıl düzenlenebileceği ve geliştirilebileceğidir. İşletmede davranışların şu amaçlarla geliştirilmesi istenir.

  • Grup halinde çalışanların grup dinamiklerinin düzenlenerek proje veya uzun dönemli çalışmaların hedefe ulaşması,
  • Çalışanlar için mutlu, huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması. Bu ortamın yaratılmasında en büyük katkıyı Yönetim yapacaktır.
  • Yapılan işlerin çeşitliliğini ve içeriğinin zenginliğini artırarak çalışanların yaptıkları işin anlamını kavramaları ve işlerinden memnun olmalarının sağlanması,
  • Yapılan işlerde sorumluluk ve yetkiyi artırıp çalışanların daha zor hedeflere yönelmelerini sağlamak,
  • Öğrenmeyi ve gelişmeyi sağlayacak ayrıca kişileri olumlu motive edecek şekilde ödüllendirme sistemlerinin kurulması
Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi -1

Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi -1

Bu genel yöntemler bir hukuk bürosunda da kullanılabilir. Çalışma ortamını her avukat ve destek kadro çalışanı için geliştirmek ve düzenlemek, özellikle genç avukatların kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamı sağlamak, başarılı çalışmaları ödüllendirmek çağdaş işletme yönetimini hukuk bürosu genelinde uygulamak demektir. Çoğu avukat için kendini geliştirmek, bilgisini artırmak vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Hukuk bürosu, bir avukatın hem akademik bilgisini geliştirmesine imkan tanır, hem de akademik bilgiyi pratikte kullanmasını sağlayacak hukuk işlerinde yer almasını sağlarsa, bu avukat için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşletme de birden fazla insan çalıştığı sürece küçük bir toplumsal ortamdır. Bu toplumsal ortamın çalışırken keyif alınabilen ve profesyonel açıdan sağlıklı olması için özellikle işletme yöneticilerinin çaba göstermesi gerekir. Önce işletme ortamını herkes için çalışması keyifli ve ödüllendirici hale getirmek daha sonra da kişilerin birbirleriyle uyumlu çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon yapılarını kurmak yönetimin görevidir. Eğer işletme yaptığı işleri çalışanlardan grup kurarak yerine getiriyor, yani projeleri yapmak için proje takımı kuruyorsa bu durumda yardımlaşmacı ve dayanışmacı çalışanları bünyesine katmalıdır. Kişilerin kendi başlarına yapması gereken işler varsa bu durumda insiyatif alan ve daha bağımsız çalışması gereken kişilere ihtiyaç duyulabilir. Amaçları tanımlayıp bu amaçlara uygun kişileri ve grupları kurmak organizasyonel davranış yönetiminin temelidir.

Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi -3

Hukuk Bürolarında Davranış Yönetimi -3

Hukuk bürosunda birlikte çalışılmasını gerektiren işler çoğunluktaysa bu durumda bünyeye katılacak avukatların diğer avukatlarla kolay iletişim kurabilen ve beraber çalışmaktan keyif alan kişilerden oluşması faydalı olur.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de değişim ve ilerlemenin hızının artması ve bu yöndeki yayınların çoğalması, değişim yönetimini uygulayan çok sayıda işletmenin olması yüzünden işletmelerin sürekli kendilerini geliştirmek ve ileriye götürmek yönünde bir baskı hissetmeleridir. İşletmede bazı işler ve çalışanlar uzun süredir aynı şekilde yaptıkları işleri çok fazla değişikliğe uğratmadan gerçekleştirmeye devam edebilirler. Bazı çalışanlar daha fazla sorumluluk almak, öğrenmek ve bunun sonunda ödüllendirilmektense sabit ve önceden tahmin edilir işleri hergün yapmayı seçebilirler. İşin ilginç tarafı işletme açısından da bütün işletmenin kendini geliştirme veya değiştirme çabasına girmesindense bazı bölümlerinin veya çalışanlarının işlerini aynı şekilde yapmaya devam etmeleri yeterli olabilir. Örneğin yıllardır aynı şekilde elle yapılan hatasız bir iş mutlaka geliştirilecek diye otomatikleştirilmeye çalışılması ve bu işi yapmaktan memnun çalışanın işini geliştirmek için bu kişiye daha fazla sorumluluk vermek adına başka işleri de bu kişiden beklemek isteneni vermeyebilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir