Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre-1

Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre

Her işletme gibi hukuk büroları da önceden varolan bir ortamda müvekkillerine ürün/hizmet sunarlar. Bu çevre kısaca PEST (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik kelimelerinin başharfleri) olarak bilinir. İşletmeler bu çevreyi doğrudan yönetmeseler de çevre ile sürekli etkileşim halindedirler. Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik çevrenin hukuk dünyasına etkilerinden kısaca bahsedilecektir.

PEST; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik kelimelerinin başharfleridir.

İşletmeler özellikle politik çevrenin (yasama, yürütme, yargı) kendi faydalarına düzenlemeler yapması için tek başlarına veya kurabilecekleri meslek gruplarıyla baskı yapmaya çalışırlar. Bu baskı sosyal çevrenin talepleriyle dengelenir. Örneğin işletmelerin vergileri düşürmek için yapacağı baskı toplumun ortak ihtiyaçları için gereken harcamaların vergilendirilmesi ihtiyacı ile bu ihtiyacı temin etmek için devlet eliyle toplanan vergilerle dengelenir. Bu baskıyı yapan gruplara genellikle lobi grupları denilir. Hukuk hizmetleri açısından barolar büroların ve avukatların çıkarlarını korumak amacıyla yasa koyucular nezdinde lobi faaliyeti yapabilir. Politik çevre ve politik çevre içinde faaliyet gösteren meslek örgütleri ayrıca işletmelerin uyması gereken kuralları da belirler. Örneğin çalışanların haklarının güvenceye alınması, işletmelerce çevrenin kirletilmesinin önlenmesi için alınacak önlemler gibi. Bu da çalışan hakları açısından bağlı çalışan avukatların haklarının korunması açısından güvence oluşturur.

Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre-2

Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre-2

Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre Nedir

Sosyal çevre ayrıca toplumca hukuk hizmeti talebinin artması ve hukuk sistemine daha sık başvurulması eğilimleriyle hukuk bürolarını etkiler. Uyuşmazlıkların hukuk yolu ile hızlı ve adil çözüme kavuşacağına duyulan toplumsal güven hukuk hizmetlerine daha çok başvurulmasını sağlar. İşletmelerin iş kararlarını alırken hukuksal mevzuata uyum konusunda avukatlardan danışmanlık alma kültürünün artması yine hukuk hizmetlerine talebi artırır. Sosyal çevre ayrıca hukuk mesleğini itibarlı olarak görüyor ve bu mesleğin iyi bir geçim kaynağı olduğunu düşnüyorsa daha çok öğrenci hukuk fakültelerini seçecek ve öğrenci kalitesi artacaktır.

Ekonomik çevre genellikle müşteriler, müşterilerin ihtiyaçları olan ürün ve hizmetleri satın aldıkları işletmeler ve bu işletmelere ürünleri sağlayabilmeleri için gerekli kaynakları temin eden tedarikçilerden oluşur. Örneğin hukuki hizmet danışmanlığı sunan bir işletme kullanacağı bilgisayarları bir tedarikçiden temin edecektir. Rekabet ortamında oluşan bu ekonomik çevre belli koşullarda politik çevre tarafından düzenlemeye tabi tutulur. Bu düzenlemenin genel amacı da müşteri ve işletmelerin serbest ekonomik ortamda mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için gereken kolaylıkların teminidir. Genel ekonomik ortam müvekkiller ve şirketler açısından olumlu bir görünüm arzediyorsa alım gücü artıyorsa yine hukuk hizmeti talebi artacaktır.

Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre-3

Hukuk Bürolarının İçinde Bulunduğu Çevre-3

Teknolojik Çevre, sunulan hizmet ve ürünü sürekli değişime uğratır ve iş yapış şekillerini değiştirir. Genellikle işletmeler teknolojiden giderlerini azaltacak yeni çözümleri kullanarak veya hizmeti daha hızlı veya daha zengin içerikli verecek uygulamaları satın alarak veya uyarlayarak faydalanırlar. Videokonferans cihazları ile uzak lokasyonlardaki kişilerin toplantı yapabilmeleri, dava yönetim yazılımları, akıllı telefonlar, ses kaydının doğrudan metine dönüştürülmesi gibi birçok teknolojik yenilik hukuk hizmeti verme şeklini değiştirmekte.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir