Avukatların Reklam Yasağı - 1

Avukatların Reklam Yasağı

Avukat, doktor, mali müşavir ve benzeri meslekleri icra eden kişilerin reklam yasağı kayıtlı oldukları meslek odalarınca yayınlanmakta olup bu mesleği icra eden kişilerin bu yönetmeliğe uymak zorundadır. Peki neden böyle bir yasağa ihtiyaç duyulmuştur?

Öncelikle reklam ne demek bir inceleyelim.

Türk Dil Kurumu’ndaki karşılığı;

Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve bu amaç için kullanılan yazı, resim, film ve benzeri uygulamalardır.

Avukatların Reklam Yasağı - 3
Avukatların Reklam Yasağı – 3

Kelimenin anlamı ile icra edilen mesleğin nitelikleri uyuşmadığı için mesleğin onuru korumak adına böyle bir uygulamaya gidildiği kanısındayım. Nitekim Türkiye Barolar Birliği’nin yayınlamış olduğu ve resmî gazetede de yer alan Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin Amaç kısmında;

Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuz hale getirecek ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

şeklinde ifadesini de bunu destekler niteliktedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmış olan ilginç hukuk reklamlarını bu alan tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Avukatların Reklam Yasağı ve Yasal Düzenlemeler

Avukatların Reklam Yasağı - 2
Avukatların Reklam Yasağı – 2

Reklam yasağı oldukça ayrıntılı olmakla birlikte bir o kadar da anlaşılır şekilde yazılmıştır. Tabela, basılı evrak, telefon rehberi, röportaj, internet gibi reklam verilebilecek mecraları nasıl kullanılmaması gerektiği anlaşılır şekilde yönetmelikte bulunmaktadır. Yönetmelikte belirlenen maddelere aykırı davranan avukatların bildirilmesi gereken yer Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruludur. Bu kurul aynı zamanda gelen şikayetleri inceleyip sonuçlandırmaktadır. Türkiye Barolar Birliği resmî web sitesinde disiplin kurulunun kararlarını incelebileceğiniz link yazımızın sonunda yer almaktadır.

Reklam yasağının son hali 2003’ten bu yana yaklaşık olarak 16 yıldan beri hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 2013 yılı ile 2019 yılı arasında gelişen ve değişen birçok şey olmakla birlikte her geçen gün teknoloji, içinde bulunduğumuz zamanı her an etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu kadar hızlı gelişen bir çağda yönetmeliğin günümüze tekrardan revize edilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyim.

Avukatlar için reklam yasağının asıl amacı avukatları mesleklerini icra ederken gerek meslektaşlarına karşı gerekse avukatları mesleklerinin onuruna yaraşır şekilde korumaktır. Yönetmelik her ne kadar avukatların mesleğini yaparken korumak istese de içerdiği yasaklar nedeniyle oldukça sınırlı şekilde hareket etmesine neden olmaktadır.

Kaynak 1

Kaynak 2

Kaynak 3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir