Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşımın Önemi -1

Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşımın Önemi

Günümüzde rekabetin artmasıyla müşterilere sunulan hizmet ve ürünlerde hızlı ve kabul edilebilir değişikliklere giden işletmeler başarılı olmaktadır. Bilginin hızlı dolaşımıyla yeni ürün ve hizmetlere talep bir anda artmakta ve bu yarışta geride kalanlar daha hızla rakiplerine göre arkada kalmaktadırlar. Yenilik yapmak buluş yapmaktan farklıdır. Buluşlar sayesinde önceden olmayan yeni bir süreç veya araç yaratılır. Yenilik yapmak yaratıcılıktan da farklıdır. Yaratıcılık yeni bir süreç veya araç geliştirme sürecidir. Kurumsal yeniliğin ana unsurları aşağıdaki gibidir.

  1. Yeni yaklaşım ve çözümler genellikle iyi tanımlanmış bir sorunu çözmeye odaklanmış çalışanlardan gelir.
  2. Yenilik yaratımı genellikle çalışanlar bir sorunu çözme yöntemlerini değiştirdiklerinde meydana gelir.
  3. Yenilikçi yaklaşımlar genellikle çalışanlar ilgi ve merak duydukları bir konuyla uğraştıkları zaman ortaya çıkar.
  4. Bir işletme mevcut yaklaşımlarla para kazanmada daha fazla ileriye gidemiyorsa yenilikler gelmeye başlar.
  5. Çoğu yenilikçi çözüm ve yaklaşım bir şey başarma ihtiyacı sonucu doğar.
  6. Yenilikçi çözüm ve yaklaşımlar çoğunlukla birden fazla olumlu etkenin birleşimiyle meydana gelir.

Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşım

Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşımın Önemi -2

Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşımın Önemi -2

Yenilikler ürün, hizmet veya süreçlerle ilgili olabilir. Üründeki yenilikler görünüş ve özelliklerde veya performansta hız, kalite, kullanışlılık veya diğer kalite kriterlerinden birisinde gelişme demektir. Süreçte bir yenilik ise bir ürün veya hizmetin tasarlanma, üretme veya dağıtım aşamalarında bir yenilik demektir. Yenilikçi yaklaşım ve yöntemler adım adım gerçekleştirilebileceği gibi radikal yaklaşımlar da olabilir. Adım adım gerçekleştirilen yenilikçi yaklaşım mevcut bir ürün, hizmet veya süreci değiştirerek yerine daha yenisini koyar. Radikal yenilikçi yaklaşım ise mevcut ürün, hizmet veya süreci tamamen değiştirir.

Yenilikler kendiliğinden olmaz. Kurum kültürünün yenilikleri destekleyecek yapıda olması, kaynakların sağlanması ve yenilik yapanların ödüllendirilmesi olmazsa olmaz şartlardandır. Yenilikler genellikle değişmek istemeyen çalışanlar ve kurumun yöneticilerinin bir kısmı tarafından tepkiyle karşılanabilir. Genellikle iş rutininin tehdit altına gireceğini düşünen çalışanlar direnç gösterir. En az direnç benzer bir uygulamanın bir yenilik olarak iş ortamına uyumunun sağlanmasıdır. Radikal değişiklik ise yeni ve denenmemiş olduğu, iş alışkanlıklarını değiştirebileceği için en fazla tehdit edici olan değişiklik türüdür. Bilinmeyen her zaman biraz korkutucu olmuştur. Ayrıca değişiklik sonucu statü veya değerlerinin azalacağını düşünen çalışanlar da en fazla direnç gösteren gruplardandır.

Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşımın Önemi -3

Hukuk Bürolarında Yenilikçi Yaklaşımın Önemi -3

Bir kurumsal değişim sonucu işten çıkarma gerekirse geride kalan çalışanların morallerinin de işten çıkarmadan dolayı kötü etkilenebileceğini düşünmek ve bir çalışanı işten çıkarırken bu çalışanı başka bir işletmeye yerleştirmeye çalışmak veya iş bulması için süre vermek gibi yaklaşımlar uygulanabilir.

Bir hukuk bürosu yenilikçiliğe imkan vermeyecek gibi görünen, kuralları belirli bir sistemde her büronun sunduğu hizmetleri farklılaştırabilmek için yenilikçi yaklaşımlar kullanabilir. Hizmeti zenginleştirmek, teknolojiyi kullanmak, bilgi yönetimi ile daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman yenilikçi yaklaşımlar bulunabilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir