Yönetimde Sistem Yaklaşımı -2

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Tek başına bir büro açan avukat haliyle tüm yönetimi kendi üstlenir. Bürosunda birden fazla avukat ve kendisine destek olarak çalışan sekreter ve iş takibi yapan çalışanları da istihdam etmeye başladığında, kendisi dışındaki kişilere iş gördürebilmesi gerekir. En basit anlamıyla işletme yönetimi bu durumda başkalarına iş gördürebilme yeteneği olarak karşımıza çıkar. İş gördürebilmenin amacı bürosunu açan avukat veya avukatların hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlarına liderlik etmek ve onları etkilemek, iş yapmalarını sağlamaktır. Yönetim Sistemi’nin tutarlılığı, mekanizmasının iyi ve sağlam kurulmuş olması, sürekliliğinin sağlanması gerekir. Hukuk bürosu büyüdükçe ve büro organizasyonu çeşitli işlevlerle çeşitlendikçe kurucuların yöneticilik görevini tüm yönleriyle üstlenmesi mümkün olmaz. Bu durumda kurucular yönetim görevlerini başka çalışanlara devrederler.

Belli uzmanlıkları olan ama çoğunlukla genel yönetimden sorumlu olan profesyonellerin hukuk bürosunda görev alması bir süre sonra kaçınılmaz olur. Bu tip görevler öncelikle teknik uzmanlık isteyen finans, muhasebe bilgi işlem gibi alanlarda hukukçu olmayan çalışanların görevlendirilmesiyle sağlanır. Daha sonra büro büyüdükçe İnsan Kaynakları, idari işler, genel yönetim gibi alanlarda da hukukçu olmayan profesyonellere yer verilmeye başlanır. Bu görevlendirmenin amacı da hukukçu kadronun mesleki konulara daha fazla zaman ayırıp idari konuları bu işle görevlendirilen kişilere devretmesi yani toplam sistemin verimliliğini artırmasıdır.

İşletme Yönetimi Nedir?

En basit anlamıyla işletme yönetimi; başkalarına iş gördürebilme yeteneği olarak karşımıza çıkar.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı -1

Yönetimde Sistem Yaklaşımı -1

Yönetimde Sistem Yaklaşımı Nedir

Teknolojinin gelişmesi ve yapılan işlerin çoğunun insan gücüne gerek duyulmadan yapılabilmesi yönetimlerde yeni yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Özellikle Bilgi İşlem teknolojisinde sistem yaklaşımı ve analiz yöntemlerinin işletmelerde önceden akla gelmeyen bazı işlevler için de kullanılabileceği zaman içinde görülmüştür. Karar destek sistemleri, planlama araçları, otomatik kontrol sistemleri yönetim fonksiyonunun en önemli bileşenlerinin Bilgi İşlem sistemleriyle yapılabilmesine olanak vermiştir.

Sistem bir amaca yönelmiş ve kendisini oluşturan bileşenleri ve aralarındaki ilişkilerden meydana gelen dış çevreyle de etkileşimde bulunan bir yapıdır. Yönetim sözlüğünde sistem olarak işletmenin kendisi yer alır. Yönetimin ve çalışanların amacı sistemin amaçlarını gerçekleştirmektir. Sistemin birincil amacı kendi yaşamını sürdürmek ve gelişmektir. Bu yaklaşımın biyolojik sistemlerden ve biyolojik sistemlerin toplumsal bilimlere uygulanışından etkilendiği açıktır. Sistem bu birincil amacı da kendisini oluşturan bileşenler ve aralarındaki ilişkileri kendi amacına ulaşacak şekilde düzenleyerek gerçekleştirmeye çalışır. Sistemin dış çevreyle etkileşimde bulunması sistemin uyumluluk özelliğinin olmasını gerektirir. Çevreye uyum, değişen şartlara göre kendisini geliştirmek için öğrenme yeteneği sistemin sürdürülebilir yaşamı ve gelişimi için vazgeçilmezdir. Tüm bunlar çağdaş bir işletmenin çalışma şeklini ve işletme davranışını açıklar niteliktedir. Bu durumda hukuk bürosu yönetiminde sistemin anlamı müvekkillere iyi hizmet vererek uzun dönemli sürdürülebilirliği sağlamaktır.  Bunun için hukuk bürosunu oluşturan çalışan ve birimlerin birbirleriyle iç iletişimlerini geliştirerek bir bütün halinde faaliyet göstermesi gerekir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı -3

Yönetimde Sistem Yaklaşımı -3

Sistem yaklaşımı, doğası gereği sonuçlara önem verir. Bu sonuçların da sistemin amaçlarını gerçekleştirecek sonuçlar olması gerekmektedir. Öyleyse yöneticiler sisteme katkı yaptıklarında ödüllendirileceklerini bilmelidirler. Bunu sağlayacak olan da işletme sahibidir. Kişiler ister istemez öncelikle kendi amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırlar. Çalışanlar  yaptıkları çalışmalar işletmeyi başarılı kılacak sonuçlara ulaşırsa ödüllendirilmelidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir