Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları -2

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları

Hukuk bürolarında nakit döngüsünün sağlıklı işlemesi için alacakların zamanında tahsil edilmesi elzemdir. Alacak tutarı, müvekkile ödeme talebi gönderilmiş ama henüz tahsil edilmemiş tutarları gösterir. Faturalanan ve henüz tahsil edilmeyen tutarlar için en kötü ihtimali de değerlendirerek tahsil edilemeyecek bir kısım ayırmak gerçekçi olacaktır. Aşağıda alacak tutarları hazırlanmış örnek bir tablo görebilirsiniz.

2017 2016
Yılın başında hesaplanan tahsil edilememiş

faturalanmış tutar

400.000 300.000
Müvekkillere faturalanan tutar 1.900.000 1.700.000
Müvekkillerden tahsil edilen tutar 1.700.000 1.540.000
Yıl sonunda hesaplanan alacak tutarı 600.000 460.000
Tahsil edilemeyecek tutar 90.000 60.000
Net alacak tutarı 540.000 400.000

2016 yılı rakamları incelendiğinde 2.000.000 TL toplam alacağın (önceki yıldan devredilen alacak tutarı + yıl içinde faturalanan tutar) 1.540.000 TL’si tahsil edildiği görülür. Bu da toplam alacağın 2016’da %77’sinin tahsil edildiği anlamına gelmektedir.

2017 yılında ise 2.300.000 TL toplam alacağın 1.700.000 TL’si tahsil edilmiştir. Bu durumda 2017’de toplam alacağın %73,91’i tahsil edilmiştir.
2016 yılı ile karşılaştırıldığında tahsilat oranı 2017’de düşmüştür.

Tahsil edilme kabiliyeti olmayacağı düşünülen tutar ise 2016’da 60.000 TL’den 2017’de 90.000 TL’ye yükselmiştir.
2016’da tahsil edilemeyecek tutarın tüm alacaklara oranı %3 olmuşken (60.000/2.000.000) 2017’de bu oran %3,91 olmuştur (90.000/2.300.000)

2017’de hem genel tahsilat oranı hem de tahsil edilemeyecek tutar oranları 2016 yılına göre kötüye gitmiştir. 2018 yılında negatif trendin tersine çevrilmesi için mali önlemlerin alınması gerekliliği açıktır.

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları -3

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları -3

Alacak tutarının yaklaşık değerini hesaplamada zor olan kısım tahsil edilebilir oranı hesaplamaktır. Bu hesabın zor tarafı gelecekteki olayın tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Aşağıdaki faktörler zamanında tahsil edilemeyecek tutarların hesaplanmasında kullanılabilir.

1. Müvekkillerin tarihçesi: Geçmişte faturalar tamamen tahsil edilebildi mi?

2. Verilen hizmetin doğası: Süreklilik arzeden rutin hukuki hizmetler mi, başarısızlık olasılığı yüksek riskli hizmetler mi veriliyor? Bu durumda müvekkilin sonuçtan memnuniyetsizliği ödeme performansını etkiliyor mu?

3. Hizmeti veren avukatlar tecrübeli mi yoksa yeni avukatlardan mı oluşuyor? Müvekkil de ödediği tutarın hakkı verilmiyor izlenimi doğuyor mu?

Henüz tahsil edilmeyen alacakların yaşlanması tahsil edilebilirlik açısından bir fikir verir. Bir müvekkil alacağının uzun süredir toplanamamış olması bu tutarın tahsil edilme imkanını azaltır. Bazı bürolar alacakların ödenmeme süresine göre gruplama yapar ve her grup için tarihsel verilere göre bir alacak oranı hesaplar. Daha sonra bu oranı zaman içinde müvekkillerin tahsil etme durumuna göre düzenler. Aşağıdaki çizelgede alınamayacak tutar olarak bir oran üzerinden tahmin edilen rakamlar tekrar düzenlenir. Tahsil edilemeyeceği varsayılan tutarlar için müvekkil ödeme yaparsa tablo revize edilir.

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları -4

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları -4

                                             Alacak Tutarı  Tahsil edilmeme Oranı         Tahsil edilmeyeceği varsayılan tutar   Tekrar Düzenlenen Alacak Tutarı  
Tahsil edilmeme süresi

 

       
12 ayın üzeri 30.000 %90 27.000     3.000
6 ayın üzeri 60.000 %30 18.000   42.000
6 ayın altında 120.000 %5   6.000 114.000
Toplam 210.000   51.000 159.000

Bu tabloda henüz tahsil edilemeyen 210.000 TL için ne kadar süredir tahsil edilemediğine göre bir gruplama yapılmıştır. Her grup için tahsil edilmeme oranı hesaplanmış, bu tutar daha sonra müvekkillerin ödeme planlarına göre tekrar düzenlenerek faturalanmayan tutarın 51.000 TL’nin hiç tahsil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda açıklanan tablolar yardımıyla hukuk büroları alacak tahsilatlarını dönemden döneme iyileştirip iyileştirmediklerini ve hangi alanlara odaklanarak tahsilat kabiliyetlerini artıracaklarını belirleyebilirler.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir