Hukuk Bürolarında En Genel Anlamıyla Yönetim-2

Hukuk Bürolarında En Genel Anlamıyla Yönetim

Yönetim, genellikle işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için yapılan tüm çalışmalara denilir. Bu amaçlara ulaşmak için yapılan çalışmalar etkin ve verimli olmalıdır. Etkin çalışmak ise istenilen amaçlara ulaşacak şekilde gayret göstermek demektir. Ayrıca istenilen sonuçları verecek doğru kararları almak ve bunları uygulamak anlamına da gelir. Verimli çalışmak ise mümkün olabildiğince en az veya en uygun kaynak ile en çok/en kaliteli sonucu, çıktıyı alabilecek şekilde çalışmak demektir. Yönetim işini işletmelerde genelikle zamanlarının çoğunu dar bir uzmanlık alanında çalışmaktan ziyade yönetim faaliyetleri olarak adlandırılabilecek planlama, kaynakları örgütleme, önderlik etme ve çalışanları olumlu yönde amaca yöneltmek gibi işlevlere yoğunlaşan yöneticiler görür.

Hukuk bürolarının çoğunda avukatların bir kısmı doğrudan yönetim işinden de sorumludurlar. Avukatlar, çoğunlukla bir büronun aynı zamanda ortağı (başka bir deyişle sermayedarı), çalışanı (müvekkillere hizmet vermek için diğer avukatlar gibi çalışanı) ve yöneticisi (harcamaları onaylayan, işlerin dağıtımını yapan, asistan ve katiplere iş veren) olarak çalışır. Küçük boyutlu bürolarda bir avukatın birden fazla rol sahibi olması zorunluluktandır. Bürolar büyüdükçe yönetim işinin en azından hukuk işlerinin yönetimi ve bürodaki idari işlevlerin yönetimi olarak 2’ye ayrılması ve idari işlerin yönetiminden sorumlu çalışanların olması beklenir.

Hukuk Bürolarında En Genel Anlamıyla Yönetim Nedir

Yönetici, işleri çalışanlar aracılığıyla yapar. Yöneticiler hem iş ve sonuç odaklı hem de insan odaklı olarak çalışmak durumundadırlar. Bir kurum içinde çalıştıklarından dolayı birlikte çalışan ve aynı amaca yönelmiş insanları işletmenin amaçlarına uygun çalıştırmaktan sorumludurlar. Hukuk bürolarında da yönetim işinden sorumlu olan avukat ve büro ortakları hem müvekkilleri memnun edecek kalitede hukuk hizmetini güvence altına almaya çalışırlar hem de çalışanlarını memnun ederek bu çalışmaların yapılmasını sağlarlar. Yönetim işi iyi yapılırsa işletmede bir kişinin çok çalışarak elde edeceği faydadan daha fazlası elde edilir. Herkesin tek tek işini iyi yapmasından daha büyük bir fayda, iyi bir yöneticinin işletmeyi amaçlarına uygun harekete geçirmesiyle gerçekleşebilir.

Amerikalı ünlü yönetim teorisyeni Peter Drucker tarafından yapılan bir benzetmeye göre gelecekte bir işyerinin yönetimi bir senfoni orkestrasının yönetimine benzeyecektir. Özellikle teknik düzeyi yüksek ve bilgi işçisi olarak nitelenebilecek çalışanlar orkestradaki müzisyenlere, yöneticileri de orkestranın kondüktörüne benzetilebilir. Müzisyen grupları müziğin kısımları için ayrı ayrı kullanılırlar. Bunlar da iş projelerine benzetilir. Müzisyenler ayrıca çalmakta usta oldukları enstrümanlara göre bölümlere (takımlara) ayrılırlar. Kondüktörün (yöneticinin) rolü her bir çalgıyı müzisyenlerden daha iyi çalmak değil ama belli bir müzik parçasının en iyi şekilde çalınabilmesi için müzisyenleri (çalışanları) yönlendirmektir. Bilgiyi işleyen, üreten, sınıflandıran ve hukuk bilgisini pratik olaylara uyarlayan avukatların yönetimi de senfoni orkestrasını yönetmeye benzetilebilir.

 1 Peter Drucker,” A Model for Managers in the future Workplace: Symphony Conductor,”The Futurist, June-July 1998, sayfa 22
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir