Profesyonel Hizmetler Sektörü ve Hukuk Büroları -2

Profesyonel Hizmetler Sektörü ve Hukuk Büroları

Benzer yönetim ve hizmetleri sağlayan endüstrilerin aynı grupta toplanıp, bu grubun ortak özelliklerinin incelenmesi sık başvurulan bir yöntemdir. Hukuk büroları da temelde profesyonel hizmetler adı verilen ve müşterilere / müvekkillere bilgi- yoğun bir hizmeti, genellikle meslek sahibi çalışanlarca sunan sektör özelliklerini gösterir.

Profesyonel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketler; vergi denetim şirketleri, muhasebe büroları, yönetim danışmanlığı şirketleri, mimarlık ofisleri vb.’dir. Hukuk büroları dışındaki diğer tip şirketlerde meslek sahibi olmayan çalışanların sayısı veya işleyişteki ağırlığı değişmekle birlikte hukuk bürolarında yönetim ve hizmet çoğunlukla avukatlar tarafından belirlenir. Bu tip işletmeleri diğerlerinden ayıran özellikler genellikle bir işletmeyi kurmak için az sermaye gerektirmesi, bilgiye dayalı hizmet verilmesi, meslek sahibi olarak örgütlenmiş işgücüdür. Bu işletmelerde kurucular ve sermayedarların dolayısıyla işletmelerin en önemli kaynağı uzman insangücüdür. Bu sebeple sahiplikten daha çok bilgiyi paylaşmadaki ve bilgiye sahip olmadaki ustalık bu tip işletmelerin başarısını belirler. Bu işletmelerin başarısını belirleyen diğer unsur ise yaygın ün, çalışanların birbirine bağlılığı, hizmet alanların dış fiziksel görünüme verdikleri önem ve mesleki ahlak kurallarına uyumdur.

Profesyonel Hizmetler Sektörü ve Hukuk Büroları Ortak Özellikleri

Profesyonel Hizmetler Sektörü ve Hukuk Büroları -1

Profesyonel Hizmetler Sektörü ve Hukuk Büroları -1

Hukuk büroları da tipik bir profesyonel hizmet sektörü işletmesi olduklarından yukarıda anlatılan özelliklerin tümüne sahiptirler. Kendi uzman mesleki bilgilerinin işletmelerinin en önemli varlığı olduğunu bilen avukatlar bu yüzden daha bağımsız davranabilirler. Yönetimde sahipliğin yanısıra adı konmasa da aynı mesleği yapmaktan gelen bir ortaklık veya ortak olma duygusu vardır. Bu belirleyici özellik büroların yönetim şeklini de etkiler.

Avukatlık bürosu yönetimi müvekkillerin yanısıra avukatların da memnun edilmesine yöneliktir. Hukuk bürolarının başarılı olması için diğer unsur olan bilginin pratiğe uygulanması ise bilginin yönetimi, avukatların eğitim ve gelişimi, bilgi kaynaklarının büro’da kolay erişilir ve zengin nitelikte olmasını gerektirir. Mesleki kurallar işin yapılış şeklini biçimlendirir. Hukuk hizmetini alanlar avukatlar gibi uzmanlık bilgisine sahip olmadıklarından bazen büro mekanı, avukatın dış görünüm ve konuşması, ikna kabiliyeti, dosyalamaların düzgün yapılması gibi kriterlere göre değerlendirme yaparlar. Tüm bunlar hukuk bürolarına özgü farklı bir yönetim biçimi gerektirir. Hukuk büroları daha fazla insana dayalı bir yönetim tarzını benimserler ise başarılı olabilirler.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir