Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015

Yeni yıl ile birlikte harçlarda, faiz oranlarında, vekalet ücretlerinde ve diğer bir çok alanda değişimler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Fiyat arttırımlarının onaylanmasının ardından resmi gazete de ilanı ile yürürlüğe giren fiyat değişikliklerin de bu sefer ki konumuz Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015 verilerinde ki değişimler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler ve araştırmaların kabul bulunmasının ardından yeni veriler 27.12.2014 tarihinde ki resmi gazete de yayınlandı ve resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu.

Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015

29218 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İçerikler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)
Parasal Sınırlar

MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artışesas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015 - Resmi Gazete

Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015 – Resmi Gazete

Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015 verileri işte böyle yer aldı. Yeniden değerleme oranı olan yüzde on virgül on birlik oran Tüketici Hakları Parasal Sınırları 2015 verilerinde de kullanılarak fiyat artışları bu oran üzerinden gerçekleşti.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler 29218 sayılı Resmi Gazete ‘den alınmıştır. Yaşanabilinecek değişimlerden MicroDestek sorumlu tutulamaz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir